WODY

WODY UŻYTKOWE

WODY BUTELKOWANE

Wody mineralne  przeznaczone do sprzedaży pochodzą z ujęć podziemnych i posiadają swą pierwotną czystość. Naturalne wody mineralne nasycone są w sposób naturalny składnikami mineralnymi, które wypłukiwane są z różnych warstw geologicznych. W zależności od stopnia nasycenia w składniki mineralne, dzielą się na następujące grupy:

wody mineralne wysokozmineralizowane - o mineralizacji powyżej 1500 mg/l, w wodach butelkowanych zazwyczaj do 4000 mg/l. Są to tzw. wody twarde, zawierające znaczne ilości składników mineralnych, które niwelują ich niedobory w organizmie. Składniki mineralne pełnią bardzo ważne funkcję w procesach metabolicznych, a ich niedobory powodują różne choroby i schorzenia. Niwelowanie tych niedoborów poprzez picie wód mineralnych jest jedną z najlepszych form dostarczania ich organizmowi człowieka. Dzięki temu naturalne wody wysokozmineralizowane pełnią ważną funkcję profilaktyczno-zdrowotną.
- wody mineralne średniozmineralizowane - o mineralizacji od 500 do 1500 mg/l. Są to wody o umiarkowanej ilości i składników mineralnych, ich pozytywną cechą jest to, że nie naruszają równowagi elektrolitycznej w organizmie, dlatego można je pić w dowolnej ilości w celu gaszenia pragnienia. Posiadając jednak niewielką ilość soli mineralnych, są smaczniejsze od wód o niskiej mineralizacji.
- wody mineralne niskozmineralizowane - o mineralizacji poniżej 500 mg na litr. Mogą one być kwalifikowane jako „naturalne wody mineralne – niskozmineralizowane” lub jak dotychczas „wody źródlane”. Posiadają one niewielkie ilości składników mineralnych. Wody takie odpowiednie są m.in. do przyrządzania posiłków i napojów dla niemowląt, oraz podawania b. małym dzieciom. Są alternatywą dla nie zawsze dobrych wód wodociągowych i powinno się ich używać przede wszystkim do użytku domowego - gotowania potraw, parzenia kawy, herbaty i ziół, rozcieńczania koncentratów soków i syropów. Mają tę pozytywną właściwość, że bardzo dobrze rozpuszczają produkty, z których przygotowuje się posiłki, wydobywając z nich potrzebne do celów odżywczych składniki pokarmowe. Takie wody można też pić w niewielkich ilościach w celu ugaszenia pragnienia, ale picie ich w większej ilości nie jest korzystne dla zdrowia, ponieważ rozrzedzają elektrolity znajdujące się w organizmie i mogą naruszyć jego równowagę wodno-elektrolitową. 
- w
ody źródlane - przeznaczone do sprzedaży pochodzą z naturalnych samowypływów lub  ujęć podziemnych i  posiadają swą pierwotną czystość.
-  wody stołowe funkcjonalne - są to wody mineralizowane - które uzyskuje się, poprzez wzbogacanie wód źródlanych w składniki mineralne. Są to wody funkcjonalne, bo służą one celom profilaktyczno-zdrowotnym, podobnie jak naturalne wody mineralne wysokozmineralizowane. W procesie wzbogacania dodaje się do nich składniki mineralne, które są korzystne dla każdego człowieka i dlatego można je pić bez żadnych ograniczeń. Standardem jest to że posiadają one magnez i wapń, a nie posiadają większej ilości wodorowęglanów.
- wody lecznicze  - jest to specjalna kategoria wód posiadająca właściwości farmakodynamiczne. Spowodowane jest to przeważnie dużą zwartością niektórych składników mineralnych lub zwartością tzw. składników swoistych albo też odpowiednią ich proporcją. Wody lecznicze zawierają w większości ponad 4000 mg/l składników mineralnych, a nawet do 24000 w wodach typu Zuber. Ich działanie lecznicze potwierdzone jest długotrwałymi obserwacjami i badaniami klinicznymi. Mogą być one stosowane tylko według wskazań lekarskich.

WODY WODOCIAGOWE

WODY DO KĄPIELI

WODY GOSPODARCZE


UWAGA. Zmiany w przepisach

Na przestrzeni lat 2010 - 2011 ukazały się nowe przepisy dotyczące kwalifikacji wód butelkowanych. Polegają one na tym, że obecnie nazwa „woda mineralna” nie zależy od poziomu zawartości składników mineralnych w wodzie – dotychczas wynosił on minimum 1000 mg składników mineralnych w 1 litrze wody – teraz nazwa ta może być stosowana do wszystkich wód wydobywanych spod ziemi, czyli z „pokładów mineralnych” niezależnie od stopnia ich mineralizacji. Dlatego, aby świadomie wybierać dla siebie, dla swojego zdrowia wodę do picia, trzeba zwracać uwagę na stopień jej mineralizacji i zawartość poszczególnych składników mineralnych. Sprawy te omawiamy w szeregu artykułach wyjaśniających te zmiany, które ukazują się od początku 2011 r.

Czytając wcześniejsze artykuły na ten temat trzeba uwzględnić te zmiany lub traktować je jako wiadomości historyczne. Krytycznie też trzeba podejść do artykułów prasowych, których autorzy nie zdążyli jeszcze zapoznać się z omawianymi zmianami.

Na początek zachęcamy do zapoznania się z artykułem „Rewolucja w wodach mineralnych”, który wyjaśnia również powody tych zmian.

Top