Uzdrowisko Czerniawa-Zdrój

Uzdrowisko Czerniawa-Zdrój


 

 

Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp.z o.o
Sp.z o.o.ul.Zdrojowa 2  
59-850 Świeradów-Zdrój
tel.075 784-55-89


„Uzdrowisko ŚWIERADÓW-CZERNIAWA” S.A. 
Oddział CZERNIAWA ZDRÓJ 
(Szpitale Dziecięce: ”DOM ZDROJOWY”, „KRYSTYNA”

Szpital Dziecięcy Uzdrowiskowy ”ZAMECZEK”
Tel. 075 781-63-13

Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp.z.o.o NZZOZ Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa

Zakład Przyrodoleczniczy
 59-850 Świeradów Zdrój
ul. Piułsudskiego 33
tel. 075 781-62-32

 

UZDROWISKO CZERNIAWA-ZDRÓJ

Uzdrowisko Czerniawa Zdrój położone jest w województwie jeleniogórskim, w Sudetach Zachodnich na wysokości 480m n.p.m. u podnóża Gór Izerskich, w dolinie rzeki Czerniawki. 

Klimat kształtuje się pod wpływem bogatych drzewostanów świerkowych, łagodzących wahania temperatury powietrza. Stoki górskie chronią uzdrowisko przed wiatrami północnymi, a dzięki wysokiemu położeniu klimat ma tu oddziaływanie lekko hartujące.
Częste i obfite opady i małe roczne amplitudy temperatury powodują, że zimy są tu łagodne, a lato chłodne. Ten szczególny mikroklimat, wzbogacony dużą ilością ozonu tworzy bardzo dobre warunki do leczenia uzdrowiskowego dzieci, oraz wypoczynku dla dorosłych. 
Czerniawa Zdrój do 1973 r była najmniejszym uzdrowiskiem w Sudetach. Została administracyjnie i uzdrowiskowo połączona ze Świeradowem, stanowiąc obecnie jego część. 

Główne wskazania lecznicze Uzdrowiska:  

Leczenie dzieci z chorobami układu oddechowego:-
-przewlekłe i nawracające zapalenia górnych dróg oddechowych na tle infekcyjnym i alergicznym, alergie wziewne i pyłkowe,
-astma 

Wody lecznicze i peloidy. Głównym czynnikiem leczniczym w Czerniawie Zdroju są zdroje szczaw ziemnych, żelazistych, radonowych, wodorowęglanowo -magnezowo-wapniowych do kuracji pitnej, kąpieli mineralnych, inhalacji, hydroterapii. Podstawę leczenia stanowi źródło „Zdrój Jana”. Są to szczawy powstające z wód podziemnych przez nasycenie złożowym dwutlenkiem węgla, w warunkach wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury. Dwutlenek węgla może powstawać ze skał wapiennych w czasie reakcji chemicznych, ale również podczas zjawisk wulkanicznych.  

Wody radoczynne tworzą się  przez nasycenie wód podziemnych radonem, który powstaje w wyniku rozpadu radu, toru i aktynonu. Pierwiastkiem macierzystym jest uran, z którego powstaje rad, a z radu, radon. W balneoterapii stosowane są kąpiele radoczynne, w trakcie których radon przenika przez skórę i błony śluzowe, ale znacznie lepiej wchłania się przez drogi oddechowe. Terapia radonem, nie powoduje kumulacji pierwiastków promieniotwórczych w organizmie. Kąpiele takie stosuje się w chorobach: naczyń obwodowych, dróg oddechowych, reumatycznych, ginekologicznych.  

Wody żelaziste są szczególną postacią szczaw. Zawierają obok dwutlenku węgla, związki żelaza. Działają przeciwalergiczne, stosowane są w niedokrwistości, w niektórych chorobach wieku dziecięcego z niedokrwistością, u rekonwalescentów.  

Wody zawierające węglan wapnia i węglan magnezu mają zastosowanie w leczeniu przewlekłych nieżytów żołądka oraz w kamicy dróg moczowych. 

Krenoterapia to leczenie pitnymi wodami mineralnymi. Kuracje takie stosuje się, aby wprowadzić do organizmu lecznicze składniki mineralne dla uzyskania działania miejscowego na przewód pokarmowy, drogi moczowe. 

Woda wykorzystywana w kuracji pitnej:„Czerniawianka” obniża poziom cukru we krwi i eliminuje metale ciężkie z organizmu. 

Peloidoterapia czyli leczenie borowiną. Borowina jest produktem naturalnym. To torf o dużym stopniu humifikacji roślin przy udziale bakterii w środowisku dobrze nawodnionym. Właściwości lecznicze borowiny to działanie: przeciwzapalne, bakteriobójcze i bakteriostatyczne, przeciwbólowe, regenerujące, oczyszczające, przegrzewające. Zastosowanie ma tu borowina typu wysokiego w postaci różnego rodzaju zabiegów np.: okładów, zawijań, kąpieli częściowych i całkowitych, tamponów. Terapia stosowana jest w chorobach: reumatycznych,  neurologicznych, ginekologicznych, laryngologicznych, układu trawienia stanach pourazowych narządów ruchu. W Uzdrowisku można korzystać z wczasów leczniczych, z wczasów wypoczynkowych, pakietów leczenia ambulatoryjnego i różnych zabiegów leczniczych.

 

Top