VEGE - woda dla życia


nr 2/2008 kwiecieńWoda dla życia i zdrowia

Woda ma niebagatelne znaczenie dla naszego życia i zdrowia. Jednak woda wodzie nierówna i każda może spełniać różne funkcje w naszym życiu. Jaką więc wodę wybrać i do czego ona może najlepiej służyć. W cyklu artykułów na temat wody postaramy się odpowiedź na te pytania.

Wystarczy zdać sobie sprawę z tego, że nasze ciało składa się w większości z wody. Organizm noworodka zawiera około 85 proc. wody, a gdy dziecko ma już rok około 65 proc. Dopiero u dorosłego człowieka stabilizuje się na poziomie około 60 proc. Organizm człowieka nie może magazynować wody, a do tego codziennie ją wydala poprzez układ moczowy, a czasem nawet więcej przez skórę - kiedy intensywnie się pocimy i dlatego musimy ją ciągle uzupełniać .W sumie powinniśmy wypijać około 2 litrów płynów dziennie w tym 1 litr czystej wody, najlepiej mineralnej.

Do naszej dyspozycji mamy przeróżne rodzaje wód, począwszy od wody wodociągowej, poprzez wody czerpane ze studni i zdrojów ulicznych, aż do wód butelkowanych. Woda to nie tylko związek wodoru i tlenu, ale także rozpuszczone w niej różnorodne mikroelementy, które nadają jej określony skład, zapach i smak. Od tego właśnie zależy jaką funkcję spełniać może woda w naszym organizmie.

Wody dzielimy na kilka rodzajów. Podstawowy podział stosowany w nauce, w takich dyscyplinach jak balneologia i hydrogeologia wynika z ogólnej mineralizacji, czyli sumy zwartych składników mineralnych w jednym litrze wody.

  • wody zwierające do 500 mg/l składników mineralnych są określane jako wody słodkie,
  • zawierające od 500 do 1000 mg/l składników mineralnych są to wody słabozmineralizowane czyli akratopegi,
  • a zawierające powyżej 1000 mg/l składników mineralnych są wodami mineralnymi.

W produkcji wód butelkowanych obowiązuje podział na trzy rodzaje wód, a więc:

  • wody niskozmineralizowane zawierające poniżej 500 mg/l składników mineralnych,
  • wody średniozmineralizowane zawierające od 500 do 1500 mg/l składników mineralnych
  • oraz wysokozmineralizowane zawierające powyżej 1500 mg/l składników mineralnych.

Pomijając te wszystkie zawiłości, w handlu stosuje się prosty podział na wody źródlane i wody mineralne, przy czym zarówno do jednych jak i do drugich producenci stosują, wcześniej ustanowione w różnych okresach urzędowe kryteria. Dlatego można spotkać w wody źródlane średniozmineralizowane, jak też wody mineralne niskozmineralizowane.

W tej sytuacji zwykły konsument nie jest w stanie orientować się w tej mnogości nazw i określeń, a do tego dochodzi jeszcze niezbyt uczciwa często reklama, która wmawia konsumentom przeróżne wyimaginowane walory wody. Jedni piszą, że ich woda jest wspaniała, bo ma dużo składników mineralnych, inni, że nie ma tych składników i konsument jest tak kompletnie zdezorientowany, że zazwyczaj wybiera tę najtańsza. Nie powinniśmy jednak podchodzić w ten sposób do kupowania wody, bo ma ona przede wszystkim służyć zdrowiu. Niezależnie od tego jak wodę się nazwie i opisze, woda tylko wtedy służy zdrowiu, gdy zawierał składniki mineralne w takiej ilości, która ma właściwości.

Najlepszą dla zdrowia jest woda mineralna wydobywana z głębi ziemi, bez zanieczyszczeń bakteriologicznych i szkodliwych substancji, o odpowiednim poziomie składników mineralnych. Może być ona wówczas doskonałym czynnikiem ekologicznej profilaktyki zdrowotnej. Taka woda ma oddziaływanie profilaktyczno-zdrowotne wtedy, gdy zawartość któregoś ze składników mineralnych osiąga wartość wykazującą działanie fizjologiczno-odżywcze. Zazwyczaj są to wody zawierające w w jednym litrze od 1000 do 4000 mg składników mineralnych. Do najbardziej wartościowych należą te, które mają w odpowiedniej ilości takie składniki mineralne, których brakuje nam w codziennej diecie.

Wody mineralne mogą zawierać nawet do 70 różnego rodzaju składników, jednak praktyczne znaczenie ma właściwie tylko 10, które należy uwzględnić dobierając wodę na potrzeby własnego organizmu. Są to: magnez, wapń, wodorowęglany, chlorki, sód, siarczany, fluorki, jodki, żelazo oraz dwutlenek węgla. Inne, takie jak: potas, lit, bar, stront, mangan, brom, cynk, miedź, itp., występują w tego typu wodach w tak małych ilościach, że nie mają praktycznie większego znaczenia. Składniki mineralne znajdujące się w wodzie mogą mieć znaczenie zdrowotne dla organizmu wówczas, gdy ich ilość nie jest mniejsza niż 15% zalecanego dziennego zapotrzebowania.

W Polsce jest kilkaset rodzajów wód butelkowanych, ale w tym jest tylko niespełna trzydzieści, które są wodami mineralnym mającymi w jednym litrze ponad 1000 mg składników mineralnych. Pozostałe to wody średniomineralizowane o różnej mineralizacji i wody źródlane, które praktycznie nie posiadają znaczącej ilości składników mineralnych. O poszczególnych rodzajach wód i ich znaczeniu dla zdrowia będziemy pisać w następnych odcinkach.

Tadeusz Wojtaszek

Autor jest ekspertem ds. wód mineralnych

Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego

im. prof. Juliana Aleksandrowicza.

Członkiem Prezydium ZG PTMag

t.wojtaszek@ptmag.pl


Top