Pismo ZG PTMag do RN KIG"PR"

 

W sprawie wypowiedzi KIG "PR" zabrał również głos
Zarząd Główny PTMag,
który na swym posiedzeniu
w dniu 9 września 2011 r. zapoznał się z treścią publikacji KIG "PR"i wystosował pismo do
Rady Nadzorczej Izby

wraz z załacznikiem

Analiza stanowiska KIG"PR">>>
 

 

 


 


 

Top