Nasze akcje

       Nasze Akcje

           

Aby szczególnie wyeksponować niektóre nasze działania zgrupowalśmy je tematycznie i potworzyliśmy grupy tematyczne naszego działania aby ułatwić naszym czytelnikom poszukiwanie wiadomości na określony temat. Omawiać je będziemy w następujących grupach:

 - Woda dla przyszłej matki i młodego pokolenia
 - Akcja charytatywna2016
 -  Akcja charytatywna 2018
-Akcja charytatywna 2019      
- Akcja charytatywna 2020

- Promocja wód mineralnych i źródlanych

 

Top