Wody źródlane

Znalezione obrazy dla zapytania wody źródlane

Żywiec Zdrój
Staropolanka Zdrój

Pojęcie „woda źródlana” zostało po raz pierwszy wprowadzone do polskich przepisów dotyczących produkcji i handlu, rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 lipca 1997 r. Według tego rozporządzenia naturalną wodą źródlaną jest woda niskozmineralizowana, pochodząca ze złoża podziemnego o udokumentowanych zasobach, pierwotnie czysta, której skład chemiczny i właściwości mogą podlegać niewielkim wahaniom uwarunkowanym geologicznie, a woda do jej produkcji może być wydobywana kilkoma ujęciami ze złoża podziemnego. Podobne określenie zostało zapisane również w najnowszym rozporządzeniu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych.

Wody niskominealizowane mogą być zakwalifikowane jako "Naturalne wody mineralne – niskozmineralizowane" lub jako "Wody źródlane". Kwalifikacja ta zależeć będzie od stabilności źródła, z jakiego wydobywana jest woda oraz od jej przeznaczenia i wielkości opakowania. Woda o stabilnym składzie chemicznym, rozlewana do mniejszych opakowań od 200 ml do 2 litrów, a więc do opakowań przeznaczonych do jednorazowego użytku, będzie nosiła raczej nazwę "naturalna woda mineralna - niskozmineralizowana", natomiast woda rozlewana do większych opakowań, od 5 do 19 litrów (tzw. galonów) będzie raczej oznakowana jako "woda źródlana". Cześć producentów dotychczasowych wód źródlanych w małych opakowaniach zapewne zechce pozostać przy tej nazwie ze względu na to, że ta nazwa mocno utrwalił się już na rynku. Woda źródlana, również ta z butelki, kupiona w sklepie, lub też z większej butli dostarczonej do domu czy też biura jest synonimem czystej wody.

Trzeba tu zaznaczyć, że woda źródlana w potocznym zrozumieniu tego określenia, jest to woda wydobywająca się z naturalnego źródła, które według pojęć hydrogeologicznych jest samoczynnym, naturalnym, skoncentrowanym wypływem wody podziemnej na powierzchni terenu. Dla celów produkcji przemysłowej wykonuje się głębokie odwierty, tak aby czerpać wodę z podziemnych warstw wodonośnych. Jeżeli woda ta, jest odpowiedniej jakości, rozlewana jest do butelek oraz do większych butli, a nawet opakowań kartonowych.

Niewątpliwą wartością wód źródlanych jest to, że pochodząc z podziemnych warstw wodonośnych, dobrze izolowanych od czynników zewnętrznych zachowując swą pierwotną czystość i są pozbawione zanieczyszczeń chemicznych oraz mikroorganizmów szkodliwych dla zdrowia pochodzących ze środowiska zewnętrznego.

Wody źródlane są bardzo przydatne w gospodarstwie domowym do przyrządzania posiłków i napojów nie zmieniając ich smaku i dobrze rozpuszczając zawarte w stosowanych surowcach składniki odżywcze.

Pojęcie „woda źródlana” zostało po raz pierwszy wprowadzone do polskich przepisów dotyczących produkcji i handlu, rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 lipca 1997 r. Według tego rozporządzenia naturalną wodą źródlaną jest woda niskozmineralizowana, pochodząca ze złoża podziemnego o udokumentowanych zasobach, pierwotnie czysta, której skład chemiczny i właściwości mogą podlegać niewielkim wahaniom uwarunkowanym geologicznie, a woda do jej produkcji może być wydobywana kilkoma ujęciami ze złoża podziemnego. Podobne określenie zostało zapisane również w najnowszym rozporządzeniu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych.

Wody niskominealizowane mogą być zakwalifikowane jako "Naturalne wody mineralne – niskozmineralizowane" lub jako "Wody źródlane". Kwalifikacja ta zależeć będzie od stabilności źródła, z jakiego wydobywana jest woda oraz od jej przeznaczenia i wielkości opakowania. Woda o stabilnym składzie chemicznym, rozlewana do mniejszych opakowań od 200 ml do 2 litrów, a więc do opakowań przeznaczonych do jednorazowego użytku, będzie nosiła raczej nazwę "naturalna woda mineralna - niskozmineralizowana", natomiast woda rozlewana do większych opakowań, od 5 do 19 litrów (tzw. galonów) będzie raczej oznakowana jako "woda źródlana". Cześć producentów dotychczasowych wód źródlanych w małych opakowaniach zapewne zechce pozostać przy tej nazwie ze względu na to, że ta nazwa mocno utrwalił się już na rynku. Woda źródlana, również ta z butelki, kupiona w sklepie, lub też z większej butli dostarczonej do domu czy też biura jest synonimem czystej wody.

Trzeba tu zaznaczyć, że woda źródlana w potocznym zrozumieniu tego określenia, jest to woda wydobywająca się z naturalnego źródła, które według pojęć hydrogeologicznych jest samoczynnym, naturalnym, skoncentrowanym wypływem wody podziemnej na powierzchni terenu. Dla celów produkcji przemysłowej wykonuje się głębokie odwierty, tak aby czerpać wodę z podziemnych warstw wodonośnych. Jeżeli woda ta, jest odpowiedniej jakości, rozlewana jest do butelek oraz do większych butli, a nawet opakowań kartonowych.

Niewątpliwą wartością wód źródlanych jest to, że pochodząc z podziemnych warstw wodonośnych, dobrze izolowanych od czynników zewnętrznych zachowując swą pierwotną czystość i są pozbawione zanieczyszczeń chemicznych oraz mikroorganizmów szkodliwych dla zdrowia pochodzących ze środowiska zewnętrznego.

Wody źródlane są bardzo przydatne w gospodarstwie domowym do przyrządzania posiłków i napojów nie zmieniając ich smaku i dobrze rozpuszczając zawarte w stosowanych surowcach składniki odżywcze.

Top