Czym różnią się od siebie wody butelkowane?


PTMag
im.Prof Juliana Aleksandrowicza

Tadeusz Wojtaszek

Czym różnią się od siebie wody butelkowane?

Woda jest podstawowym składnikiem naszego pożywienia, ale woda spożywcza to nie tylko związek wodoru i tlenu, ale także rozpuszczone w niej składniki mineralne, które stanowią, obok jej czystości, o wartości zdrowotnej wody. To one mają duży wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu. Wybitny lekarz i ekolog prof. Julian Aleksandrowicz twierdził, że: Zdrowie i życie każdego człowieka w dużej mierze zależy od rodzaju i jakości wody, jaką na co dzień pije.

Jeszcze do niedawna wody butelkowane dzielone były na: naturalne wody mineralne zawierające powyżej 1000 mg/l składników mineralnych mających znaczenie profilaktyczno-zdrowotne oraz naturalne wody źródlane o niskiej mineralizacji. W powszechnej świadomości pozostaje jeszcze ta stara zasada, ale trzeba wiedzieć, że zgodnie z przepisami, wody wydobywane spod ziemi rozlewane do butelek dzieli się na 4 rodzaje. Obowiązuje taki podział - wody: wysokozmineralizowane, średniozmineralizowane, niskozmineralizowane i bardzoniskozmineralizowane.

Czym zatem różnią się od siebie poszczególne rodzaje wód butelkowanych?

Naturalne wody mineralne - o wysokiej mineralizacji
Wody o wysokiej mineralizacji (wysokozmineralizowane) są to wody wydobywane spod ziemi, o pierwotnej czystości, nieskażone bakteriologicznie i nieposiadające zanieczyszczeń chemicznych, o ogólnej mineralizacji od 1500 do 4000 mg składników mineralnych na litr.

Wody wysokozminealizowane są rozlewane do butelek szklanych lub plastikowych typu PET o pojemnościach od 200 ml do 2 litrów.

Woda mineralna wysokozmineralizowana zawiera odpowiednią ilość składników mineralnych działających odżywczo lub fizjologicznie na organizm człowieka. Najbardziej liczą się te składniki mineralne, które pokrywają co najmniej 15% zalecanego dziennego zapotrzebowania na dany biopierwiastek. W przypadku wody mineralnej ilość tą ocenia się w stosunku do 1 litra. I wtedy woda taka ma działanie profilaktyczno-zdrowotne. Dlatego są to najbardziej wartościowe wody mineralne dla zdrowia.

Do znaczących składników w naturalnych wodach mineralnych należą: magnez, wapń, sód, chlorki, wodorowęglany, siarczany, jod, fluor, żelazo oraz dwutlenek węgla. Każdy z nich spełnia inną, rolę w organizmie człowieka i potrzebny jest w różnej ilości.

Naturalne wody mineralne - o średniej mineralizacji
Wody o średniej mineralizacji (średniomineralizowane) są to wody wydobywane spod ziemi, o pierwotnej czystości, nieskażone bakteriologicznie i nieposiadające zanieczyszczeń chemicznych, o ogólnej mineralizacji od 500 do 1500 mg składników mineralnych na litr. Są rozlewane zazwyczaj do butelek szklanych lub plastikowych typu PET o pojemnościach od 200 ml do 2 litrów.

Są to wody o umiarkowanej ilości składników mineralnych. Ich pozytywną cechą jest to, że nie naruszają równowagi wodno-elektrolitowej w organizmie i dlatego można je pić w dowolnej ilości w celu gaszenia pragnienia. Mogą je pić bez ograniczeń zarówno dorośli, jak i małe dzieci. Już niewielka ilość soli mineralnych powoduje, że są one smaczniejsze od wód o niskiej mineralizacji i wód źródlanych.

Zazwyczaj zawierają spore ilości magnezu i wapnia, pokrywając nawet do 10% dziennego zapotrzebowania organizmu na te biopierwiastki, dlatego przy ich systematycznym piciu uzupełniają w pewnym procencie ich niedobory. Pijąc tego typu wody, wypłukujemy również z organizmu zbędne i szkodliwe produkty przemiany materii, które tworzą się w czasie normalnych procesów życiowych.

Naturalne wody mineralne - o niskiej mineralizacji
Wody o niskiej mineralizacji (niskozmineralizowane) są to wody wydobywane spod ziemi, o pierwotnej czystości, nieskażone bakteriologicznie i nieposiadające zanieczyszczeń chemicznych, o ogólnej mineralizacji od 50 do 500 mg składników mineralnych na litr.

Wody niskominealizowane są kwalifikowane jako naturalne wody mineralne - niskozmineralizowane lub jako wody źródlane. Kwalifikacja ta zależy od stabilności źródła, z jakiego wydobywana jest woda oraz od jej przeznaczenia i wielkości opakowania. Woda o stabilnym składzie chemicznym, rozlewana do mniejszych opakowań, czyli butelek szklanych i PET o pojemnościach od 200 ml do 2 litrów, będzie nosiła raczej nazwę naturalna woda mineralna - niskozmineralizowana, natomiast woda rozlewana do większych opakowań, od 5 do 19 litrów (tzw. galonów) będzie raczej oznakowana jako woda źródlana. Część producentów dotychczasowych wód źródlanych w butelkach, zapewne zechce pozostać przy tej nazwie ze względu na to, że nazwa ta, mocno utrwaliła się już na rynku. Woda źródlana, również ta z butelki, kupiona w sklepie, lub też z większej butli dostarczonej do domu czy też biura jest synonimem czystej wody.

Niemniej jednak, trzeba tu zaznaczyć, że woda źródlana w dosłownym znaczeniu tego określenia, jest to woda wydobywająca się z naturalnego źródła, które według pojęć hydrogeologicznych jest samoczynnym, naturalnym, skoncentrowanym wypływem wody podziemnej na powierzchni terenu. Jednak dla celów produkcji przemysłowej wykonuje się głębokie odwierty, tak aby czerpać wodę z podziemnych warstw wodonośnych. Jeżeli woda ta, jest odpowiedniej jakości, rozlewa się ją do butelek oraz do większych pojemników.

Niewątpliwą wartością tego typu wód, jest to, że pochodząc z podziemnych warstw wodonośnych, dobrze izolowanych od czynników zewnętrznych, zachowują swą pierwotną czystość i są pozbawione zanieczyszczeń chemicznych oraz mikroorganizmów szkodliwych dla zdrowia pochodzących ze środowiska zewnętrznego.

Naturalne wody mineralne niskozmineralizowane i wody źródlane, ze względu na bardzo niską zawartość składników mineralnych, nadają się do przyrządzania potraw, a niektóre nawet do przygotowywania mieszanek pokarmowych dla niemowląt. Wody przeznaczone dla niemowląt powinny posiadać pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka.

Wody źródlane, które są obecnie dostępne w handlu w rozmaitych opakowaniach i pojemnościach stały się jednym z najpopularniejszych towarów w sklepach spożywczych. Wody te kupowane są przez konsumentów w dużej mierze do użytku w gospodarstwach domowych zamiast wód wodociągowych, które pomimo stosowania różnych procesów uzdatniania wody nie są często najlepszej jakości.

Naturalne wody mineralne o bardzo niskiej mineralizacji
W przepisach występują jeszcze wody o bardzo niskiej mineralizacji (bardzoniskozmineralizowane) o mineralizacji poniżej 50 mg/l. .W praktyce byłyby to wody bardzo zbliżone do wody zdemineralizowanej i jak dotychczas nie występują one na Polskim rynku.

Butelkowane wody lecznicze
Zupełnie odrębną kategorię wód stanowią wody lecznicze. Są one stosowane w kuracjach pitnych na zlecenie i pod kontrolą lekarza. Kilka spośród nich jest rozlewana do butelek szklanych i plastykowych PET o pojemności od 330 ml do 1, 5 litra, oraz w worki foliowe w kartonach o pojemności 5 litrów.


Tadeusz Wojtaszek

Kierownik „Programu Woda dla zdrowia”

www.wodadlazdrowia.pl
tel./12/285-18-73

Top