Wody do konsumpcji

 


WODY DO KONSUMPCJI

 

 
 
 

 

 

Rodzaje wód butelkowanych przeznaczonych do konsumpcji

Spośród tak wielu wód butelkowanych jakie dostępne są w handlu, trudno jest niezorientowanemu konsumentowi wybrać tą, która najbardziej odpowiadała by jego oczekiwaniom. A do zakupu kuszą coraz bardziej wymyślne reklamy, obiecujące wyimaginowane walory, które mają przysporzyć siły, zdrowia i urody. Nie są to nierealne możliwości tego szlachetnego napoju. Szkopuł w tym że nie każda woda może sprostać temu zadaniu.

Bo woda wodzie nie jest równa, a jej wartość zdrowotna zależy od poziomu jej czystości i zawartości składników mineralnych. Powszechnie wiadomo, że woda nie powinna zawierać zanieczyszczeń chemicznych i bakteriologicznych, które mogłyby spowodować groźne dla zdrowia skutki, ale mniejsza wagę przywiązuje się do jej składu mineralnego, który ma ogromne znaczenie dla jej funkcji zdrowotnych.

Czystość chemiczna i bakteriologiczna w wodach rozlewanych do butelek jest zagwarantowana tym, że są one pierwotnie czyste, wydobywane z podziemnych pokładów wodonośnych, chronionych przez grube warstwy geologiczne nie pozwalające na przenikanie zanieczyszczeń z zewnątrz, a w trakcie rozlewania chronione są odpowiednimi procesami technologicznymi.

Drugim elementem, który ma zasadniczy wpływ na funkcje zdrowotne wody jest jej skład mineralny i od niego zależy jakie woda może przynosić korzyści dla zdrowia. Temu zagadnieniu trzeba poświęcić nieco więcej uwagi bowiem narosło wokół tego wiele mitów i nieporozumień.

Woda w zależności od składu chemicznego może pełnić funkcje wody leczniczej, profilaktyczno - zdrowotnej, wody do gaszenia pragnienia lub wody do przyrządzania napojów i posiłków.

Pełny tekst artykułu opublikowany jest w styczniowym numerze z 2009 r. czasopisma AURA>>>

Tadeusz Wojtaszek
Polskie Towarzystwo Magnezologiczne
im. prof. Juliana Aleksandrowicza

t.wojtaszek@ptmag.pl 

 

Top