Rada Naukowa Programu

Rada Naukowa Programu:

 

Przewodnicząca

 

Prof. dr hab. Alfreda Graczyk

Kierownik Pracowni Biochemii i Spektroskopii Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, członek Prezydium Zarządu Głównego PTMag

Członkowie

 

Prof. dr hab. Zofia Zachwieja

Członek Komitetu Żywienia Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Zakładu Bromatologii Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie

Prof. dr hab. med. Aleksander Skotnicki

Kierownik Kliniki Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie

Prof. dr hab. med. Lech Walasek

Kierownik Katedry i Zakładu Promocji Zdrowia Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Bydgoszczy

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński

Kierownik Katedry Technologii Fermentacji 
i Mikrobiologii Technicznej na Wydziale Technologii Żywności Akademia Rolnicza w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Jadwiga Szczepańska

Kierownik Zakładu Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. Zofia Cichoń 

Kierownik Katedry Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Irena Ponikowska

Kierownik Katedry i Zakładu Balneologii  i Medycyny Fizykalnej  Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska

Przewodnicząca ZG PTMag, pracownik naukowy Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Maria Iskra

Kierownik Zakładu Chemii Ogólnej w Katedrze Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr med. Jerzy Oleszkiewicz

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego 
w Warszawie

Dr farm. Teresa Latour

Kierownik Zakładu Tworzyw Uzdrowiskowych Państwowego Zakładu Higieny w Poznaniu

Dr hab. Krystyna Skibniewska

Kierownik Zakładu Technologii Żywności i Żywienia Politechniki Koszalińskiej oraz Prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Nauk o Żywności w Katedrze Towaroznawstwa i Badań Żywności

Dr hab. Magdalena
Schlegel-Zawadzka

Kierownik Zakładu Żywienia Człowieka Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dr med Jan Józefczuk

Ordynator Oddziału Dziecięcego Szpitala w Nowej Dębie, Członek Prezydium ZG PTMag

Doc. Ewa Gulczyńska

Kierownik Kliniki Neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Top