Wrzesień 2017

Przegląd prasy 2017 r.
Wrzesień

30.09.2017 r
PODSUMOWANIE WRZEŚNIA
Podobnie jak w sierpniu, prasa wrześniowa donosiła o licznych przypadkach skażenia wód wodociągowych bakteriami grupy coli.06.09.2017 r.
Zofia Leśniewska
Aleksandra Stanek-Kowalczyk
RAPORT CSR
NA RZECZ LUDZI I ZIEMI
We wrześniu 2015 roku przedstawiciele 193 krajów członkowskich ONZ podpisali dokument "Przekształcenie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju - 2030", w którym zdefiniowano 17 celów Zrównoważonego Rozwoju oraz 169 zadań do realizacji. 
Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne01.09.2017 r.
Wojciech Moskal
WODA Z DODATKIEM LITU CHRONI PRZED DEMENCJĄ?
W artykule autor przedstawia wyniki najnowszych badań w przebiegu alzheimera i innych chorób neurodegeneracyjnych. Ostatnio wielkie nadzieje wiąże się z litem, choć obecne badania pozostawiają jeszcze wiele kluczowych pytań bez odpowiedzi.


 

Top