O programie

Program „Woda dla zdrowia” Woda dla zdrowia

Program ma charakter edukacyjno-informacyjny, a jego celem jest jest popularyzacja prawidłowej wiedzy na temat zdrowotnych walorów wody jako niezbędnego składnika naszej diety i dla zaspakajania podstawowych potrzeb w życiu człowieka, a w szczególności jako najważniejszego środka spożywczego oraz czynnika służącego terapii i pielęgnacji ciała. Zadaniem jego jest również wyjaśnianie, na czym polega różnica między poszczególnymi rodzajami wód.
W przystępny sposób staramy się wyjaśniać czym różnią się od siebie poszczególne rodzaje wód butelkowanych oraz jakich pierwiastków w nich szukać. Stronę internetową programu odwiedziło już ponad 4 miliony internautów. Od lat współpracujemy z wieloma redakcjami i dziennikarzami, którzy przy tworzeniu artykułów poświęconych wodzie często zapraszają naszych ekspertów, cytują nasze artykuły oraz konsultują opracowane publikacje.

Powstanie programu
Program pod hasłem „Woda dla zdrowia” powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza , które zajmuje się badaniami i popularyzacją ochrony zdrowia społecznego, w oparciu, o działanie biopierwiastków na organizm człowieka i jego środowisko. W Towarzystwie tym są zrzeszeni lekarze i pracownicy naukowi placówek krajowych i zagranicznych zajmujących się tą problematyką.

Program swą działalność rozpoczął 1 stycznia 2006 roku, a w roku 1998 Zarząd Główny PTMag powołał Radę Naukową Programu. Przewodniczącą 16 osobowej Rady Naukowej jest prof. dr hab. Alfreda Graczyk. Rada czuwa nad merytoryczną stroną realizowanych przedsięwzięć programowych i publikacjami zamieszczonymi na portalu www.wodadlazdrowia.pl.

 Tadeusz Wojtaszek

Twórcą i kierownikiem programu "Woda dla zdrowia" jest Członek Prezydium Zarządu Głównego PTMag, v-ce prezes krakowskiego oddziału PTMag, były prezes KIG "PR" i ekspert ds. wód mineralnych mgr Tadeusz Wojtaszek zajmujący się tematyką wód przeszło 40 lat. Wieloletnie doświadczenie zdobywał pracując przez kilkanaście lat w latach 70 -tych i 80- tych ubiegłego wieku w Zespole Uzdrowisk Krakowskich pełniąc funkcję głównego specjalisty ds. informacji uzdrowiskowej. Współpracował w tym czasie z wybitnym naukowcem, lekarzem i ekologiem, prof. dr. med Julianem Aleksandrowiczem oraz światowej sławy hydrogeologiem prof. dr. hab. inż. Antonim Kleczkowskim. Opracował w tym czasie szereg materiałów dotyczących wykorzystania wód mineralnych w ekologicznej profilaktyce zdrowotnej.
Jest autorem kilkudziesięciu artykułów na temat wód mineralnych i źródlanych oraz innych napojów w czasopismach specjalistycznych oraz w popularnych gazetach i czasopismach.. Był twórcą i wydawcą czasopisma "AMBAR - wszystko o napojach”, członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego "Biuletyn Magnezologiczny", stałym współpracownikiem czasopism takich jak "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" czy "Agro Przemysł". Wielokrotnie gościł w rozmaitych programach radiowych i telewizyjnych oraz konsultował materiały dotyczące wód. Wiele lat działalności w PTMag oraz współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi zaskutkowało wielokrotnymi wystąpieniami na konferencjach oraz kongresach. Był organizatorem pierwszej konferencji naukowej pod hasłem "Woda dla zdrowia", która odbyła się w Krakowie w dniach 12-13 maja 2006 roku i zainicjowała działalność naszego programu.

W październiku 2017 roku. na Zjeździe Krajowym Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza w Lublinie Tadeusz Wojtaszek w uznaniu zasług dla rozwoju i działalności Towarzystwa otrzymał tytuł Członka Honorowego Towarzystwa.

Top