Wody butelkowane


Numer specjalny
Lato 2006 r.
 Woda butelkowana

Woda butelkowana jest jedną z największych kategorii FMCG w Polsce, biorąc pod uwagę obroty wartościowe. W ostatnim roku (Kwiecień’04 – Marzec’05) kategoria wygenerowała sprzedaż powyżej 1,3 miliarda złotych. Dodatkowo sprzedaż wody dynamicznie się rozwija (wzrost wartości sprzedaży rok do roku: 15,3%), dzięki czemu kategorię tę zaliczamy do najszybciej rosnących spośród kategorii spożywczych. Tak szybki wzrost sprzedaży kategorii, powiązany jest między innymi z rosnącą popularnością zdrowego trybu życia wśród Polaków.

Biorąc pod uwagę ilość sprzedanych litrów, woda jest najważniejszym segmentem wśród napojów bezalkoholowych, do których zaliczamy soki, nektary, napoje niegazowane i gazowane. Sprzedaż ilościowa wody w tej grupie produktów w ostatnim roku stanowiła ponad 37%. Pod względem wartości sprzedaży woda stanowi ponad 22% sprzedaży wszystkich napojów bezalkoholowych i jest najtańszą kategorią spośród omawianych.

Z roku na rok rośnie waga segmentu wód niegazowanych. W ostatnim roku ich udział ilościowy wynosił 56% i jest o 3pp więcej niż rok wcześniej. Udział poszczególnych segmentów w rynku zależy także od pory roku – w okresach letnich obserwujemy wzrost znaczenia wody gazowanej, podczas gdy w okresach zimowych większą sprzedaż notuje woda niegazowana.

Od dłuższego czasu swoje znaczenie w rynku zwiększają wody smakowe – aromatyzowane. W ostatnim roku ich udział ilościowy w całym rynku wody mineralnej stanowił 8,8% ilościowo i 10% wartościowo. Dynamiczny rozwój tego segmentu jest obserwowany przede wszystkim od pojawienia się na rynku smakowych wód Żywiec Zdrój, które sterują wzrostem całego segmentu.

Sprzedaż wody jest dość silnie skoncentrowana w sklepach Handlu Nowoczesnego (Hiper i Supermarkety) – w ostatnim roku (Kwiecień’04 – Marzec’05) placówki te wygenerowały aż 43% obrotu wartościowego tej kategorii i znaczenie to wzrosło w porównaniu do roku ubiegłego o 3pp. Istotnym kanałem dla sprzedaży wody są także średnie (od 40 do 100m2) i małe (do 40m2) sklepy spożywcze – w sumie sklepy te w ostatnim roku odpowiedzialne były za 45% wartości sprzedaży kategorii, jednak znaczenie to spadło o ponad 2pp w stosunku do roku poprzedniego.

Pory roku także mają wpływ na zmiany w lokalizacji sprzedaży wody. W okresach letnich wzrasta znaczenie sklepów tradycyjnych, podczas gdy zimą większe znaczenie w sprzedaży kategorii mają sklepy Handlu Nowoczesnego.

Sytuację taką obserwujemy w przypadku wszystkich kategorii, które charakteryzują się silną sezonowością w okresach letnich – m.in. pozostałych kategorii napojowych oraz lodów.

Wysokie i rosnące znaczenie sklepów nowoczesnych w sprzedaży wody butelkowanej jest połączone ze wzrostem znaczenia Marek Własnych w sprzedaży kategorii. W ostatnim roku, ilościowy udział produktów sprzedawanych pod marką sieci handlowych wynosił 22% i wzrósł o 3pp w porównaniu do roku ubiegłego. Z uwagi na niską cenę produktów, istnieje duża rozbieżność między znaczeniem ilościowym i wartościowym marek własnych w sprzedaży wody butelkowanej udział wartościowy tych produktów w rynku wynosi 9% i także rośnie. W sklepach nowoczesnych udział produktów oferowanych pod marką własną sieci jest bardzo wysoki i wynosi 40% ilościowo i 20% wartościowo. Obserwujemy także różnice miedzy udziałami tych produktów w Hiper i Supermarketach. W tych pierwszych ilościowy udział Marek Własnych wynosi 24%, podczas gdy w Supermarketach (czyli sklepach nowoczesnych o powierzchni mniejszej niż 2500m2) aż 51%. Sytuacja ta wynika z faktu, iż do kanału Supermarketów zaklasyfikowanych jest większość placówek sklepów dyskontowych, w których produkty sprzedawane pod marką własną stanowią zdecydowanie większą część. Jednym z czynników, który wpływa na tak dużą popularność wód oferowanych przez sieci handlowe jest niska cena, która stanowi tylko 43% średniej ceny kategorii w Polsce.

Biorąc pod uwagę pojemność sprzedawanych produktów, najpopularniejsze na rynku są opakowania 1,5 litrowe, których udział wartościowy w rynku wynosi 74% i wzrósł w porównaniu z rokiem ubiegłym o 5 pp. Drugim najważniejszym opakowaniem są butelki o pojemności 0,5 litra stanowiące 10% sprzedaży. Duże, 5 litrowe opakowania mają stabilny udział w sprzedaży, który wynosi 7% wartościowo i 4% biorąc pod uwagę ilość sprzedanych opakowań.

Rynek wody butelkowanej zdominowany jest przez opakowania PET, które stanowią ponad 94% wszystkich sprzedanych opakowań a ich znaczenie zwiększyło się w porównaniu do ubiegłego roku. Opakowania szklane stanowią prawie 5% w sprzedaży i ich znaczenie rok do roku spada.

Maria Pyczak-Brulińska

Account Executive

ACNielsen Polska

 

Top