niskozmineralizowane

Naturalne wody mineralne - o niskiej mineralizacji

Wody o niskiej mineralizacji (niskozmineralizowane) są to wody wydobywane spod ziemi, o pierwotnej czystości, nieskażone bakteriologicznie i nieposiadające zanieczyszczeń chemicznych, o ogólnej mineralizacji od 50 do 500 mg składników mineralnych na litr. Ponadto w przepisach występują jeszcze wody „bardzo niskozmineralizowane” o mineralizacji poniżej 50 mg/l. Wody bardzo niskozmineralizowane jak dotychczas nie występują na Polskim rynku.

Wody niskominealizowane mogą być zakwalifikowane jako "Naturalne wody mineralne – niskozmineralizowane" lub jako "Wody źródlane". Kwalifikacja ta zależeć będzie od stabilności źródła, z jakiego wydobywana jest woda oraz od jej przeznaczenia i wielkości opakowania. Woda o stabilnym składzie chemicznym, rozlewana do mniejszych opakowań od 200 ml do 2 litrów, a więc do opakowań przeznaczonych do jednorazowego użytku, będzie nosiła raczej nazwę "naturalna woda mineralna - niskozmineralizowana", natomiast woda rozlewana do większych opakowań, od 5 do 19 litrów (tzw. galonów) będzie raczej oznakowana jako "woda źródlana". Cześć producentów dotychczasowych wód źródlanych w małych opakowaniach zapewne zechce pozostać przy tej nazwie ze względu na to, że ta nazwa mocno utrwalił się już na rynku. Woda źródlana, również ta z butelki, kupiona w sklepie, lub też z większej butli dostarczonej do domu czy też biura jest synonimem czystej wody.

Top