O programie

Portal

Portal „Woda dla zdrowia” jest elementem programu o tej samej nazwie, który ma charakter edukacyjno-informacyjny, a jego celem jest jest popularyzacja prawidłowej wiedzy na temat zdrowotnych walorów wody jako niezbędnego produktu dla zaspakajania podstawowych potrzeb w życiu człowieka, a w szczególności jako najważniejszego środka spożywczego oraz czynnika służącego terapii i pielęgnacji ciała. Zadaniem jego jest również wyjaśnianie, na czym polega różnica między poszczególnymi rodzajami wód.
W przystępny sposób staramy się wyjaśniać czym różnią się od siebie poszczególne rodzaje wód butelkowancyh oraz jakich pierwiastków w nich szukać. Naszą stronę internetową odwiedziło już ponad 3,5 mln internautów. Od lat współpracujemy z wieloma redakcjami, które przy tworzeniu artykułów poświęconych wodom mineralnym często zapraszają naszych ekspertów, cytują nasze artykuły oraz konsultują publikacje.

 

Powstanie programu

Program pod hasłem „Woda dla zdrowia” rozpoczął działalność 1 stycznia 2006 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza, które zajmuje się badaniami i popularyzacją ochrony zdrowia społecznego, w oparciu, o działanie biopierwiastków na organizm człowieka i jego środowisko. W Towarzystwie tym są zrzeszeni pracownicy naukowi placówek krajowych i międzynarodowych zajmujących się tą problematyką.

W 2008 roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza powołał Radę Naukową Programu „Woda dla zdrowia”, która czuwa nad merytoryczną stroną realizowanych przedsięwzięć programowych i zamieszczonymi publikacjami na portalu www.wodadlazdrowia.pl. Przewodniczącą 16 osobowej Rady Naukowej programu jest prof. dr hab. Alfreda Graczyk, a kierownikiem członek zarządu PTMag mgr Tadeusz Wojtaszek.


Tadeusz Wojtaszek

Twórcą i kierownikiem programu "Woda dla zdrowia" jest Członek Prezydium Zarządu Głównego PTMag, v-ce prezes krakowskiego oddziału PTMag, były prezes KIG "PR" i ekspert ds. wód mineralnych Tadeusz Wojtaszek zajmujący się tematyką wód przesło 40 lat. Wieloletnie doświadczenie zdobywał pracując w latach 70 -tych i 80- tych m.in. przez kilkanaście lat w Zespole Uzdrowisk Krakowskich pełniąc funkcję głównego specjalisty ds. informacji uzdrowiskowej. Współpracowała także z wybitnym naukowcem, lekarzem i ekologiem, prof. dr. n. med Julianem Aleksandrowiczem oraz światowej sławy hydrogeologiem prof. dr.hab. inż. Antonim Kleczkowskim, opracowując w tym czasie szereg materiałów dotyczących wykorzystania wód mineralnych w ekologicznej profilaktyce zdrowotnej.


Jest autorem kilkudziesięciu artykułów na temat wód mineralnych i źródlanych oraz innych napojów w czasopismach specjalistycznych oraz prasie ogólnopolskiej. Był twórcą i wydawcą czasopisma "AMBAR - wszystko o napojach, członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego "Biuletyn Magnezologiczny", stałym  współpracownikiem czasopism takich jak "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" czy "Agro Przemysł". Wielokrotnie gościł w rozmaitych programach telewizyjnych oraz konsultował materiały dotyczące wód.

Wiele lat współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi oraz PTMag zaskutkowało wielokrotnymi wystąpieniami na konferencjach, oraz kongresach. Był organizatorem pierwszej konferencji naukowej pod hasłem "Woda dla zdrowia", która odbyła się w Krakowie w dniach 12-13 maja 2006 roku i zainicjowała działalność naszego programu.

 

Top