Przegląd prasy 2007

 

Sierpień 2007r.
OD UJĘCIA DO KRANU - ZDROWA I CZYSTA WODA
Mieszkańcy Krakowa zużywają 150-170 tyś m sześc. wody na dobę, a MPWiK ma blisko 800 tysięcy odbiorców. Sieć krakowskich rurociągów liczy sobie prawie 2 tysiące kilometrów i ciągle – wraz z rozwojem miasta – wydłuża się. Przed kilkoma miesiącami Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła inspekcję we wszystkich polskich zakładach wodociągowych: Krakowskie MPWiK zaliczono do ścisłej czołówki pięciu przedsiębiorstw dostarczających odbiorcom wodę – zgodnie z surowymi unijnymi i krajowymi normami (najważniejsze to dyrektywa UE 98/83/EEC z 1998 roku i rozporządzenie ministra zdrowia z marca 2007 r.) – bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, czyli czystą i zdrową.
Polskie Centrum Akredytacji przyznało Centralnemu Laboratorium MPWiK w Krakowie Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego, które potwierdza wysoki standard wyposażenia laboratorium, kwalifikacje personelu, profesjonalizm i wysoką ocenę dokonywanych analiz. Woda do krakowskich wodociągów trafia z ujęć na Rabie, Rudawie, Dłubni, Sance. Laboratorium regularnie wykonuje badania 140 wskaźników fizykochemicznych, bakteriologicznych i hydrobiologicznych. Wyniki badań są regularnie publikowane raz na dwa tygodnie i można je zobaczyć na stronie www.mpwik.krakow.pl/jakosc_wody. Laboratorium bada także wodę z ogólnodostępnych studni i pitników, których w mieście jest około 300. Okazuje się, że woda z większości z nich nie nadaje się do picia (www.wodociagi.krakow.pl/studnie). Krakowska sieć kanalizacyjna liczy sobie blisko 1800 kilometrów, a na jej końcu znajdują się ciągle doskonalona i rozbudowywana oczyszczalnia ścieków w Płaszowie oraz druga – „Kujawy” w Nowej Hucie. W maju 2007 roku rozpoczął się I etap modernizacji i rozbudowy sieci kanałów w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie, etap I”, na co MPWiK SA uzyskało dotację z Funduszu Spójności w wysokości 21,5 mln euro, co stanowi 60 proc. wszystkich zaplanowanych wydatków. Reszta to środki własne MPWiK SA.

Katowice
18/19 sierpnia 2007r.
Po raz kolejny ukazał się w prasie artykuł Pani Karoliny Brzozowskiej pod tytułem "Sięgając po wodę mineralną, sprawdź, co pijesz", stworzony na podstawie portalu WODA DLA ZDROWIA. Gorąco polecamy!!!
Treść artykułu>>>

NIEUCZCIWA REKLAMA

Spot reklamowy napoju VERONI MINERAL FIT narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy. Reklama informuje bowiem, że inne napoje z kategorii wód smakowych, są szkodliwe dla zdrowia, ponieważ zawierają konserwanty. Informacją tą sugeruje że po spożyciu „szkodliwego” produktu emituje się światło. U konsumenta może to wywołać lęk przed spożywaniem napojów konkurencji, ponieważ takie "świecenie" kojarzy się bardzo negatywnie.

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działający przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy zdecydował, iż Firma ZBYSZKO Company Sp z o.o. powinna usunąć fragmenty reklamy, które podają nieprawdziwe informacje, wprowadzą w błąd konsumenta i działają na szkodę innych producentów (stosujących przecież dozwolone prawem środki konserwujące).

TEKST ORZECZENIA zawiera kilka zarzutów na prowadzenie przez firmę ZBYSZKO nieuczciwej konkurencji. Jednak należałoby jeszcze dodać do nich, iż sama nazwa napoju VERONI MINERAL FIT wprowadza konsumenta w błąd. Użycie bowiem w nazwie słowa MINERAL może sugerować, iż napój zawiera cenne dla zdrowia składniki mineralne. A przecież daleko mu pod tym względem do naturalnych wód mineralnych. Uchwała Rady Reklamy >>>


Targi na wodzie WIATR i WODA 2007

Od 16 do 19 sierpnia 2007 w Gdyni i Sopocie można było zwiedzać jedyne w Polsce Targi na wodzie WIATR i WODA. Celem była promocja sportów związanych z wodą – żeglarstwa, jachtingu motorowego, windsurfingu i kajakarstwa morskiego. Można było obejrzeć najpiękniejsze polskie jachty oraz pokazy i zawody sportowe czy pokazy ratownictwa na wodzie. W ramach programu „Bezpieczna Woda” odbyły się m.in. pokaz kaskaderki grupy K 38 Poland z dwoma skuterami ratowniczymi z platformą oraz łodzią hybrydową RIB, kajakowe rodeo, testy kamizelek pod kątem bezpieczeństwa dzieci na wodzie czy pokazy technik ratowniczych w wykonaniu ratowników sopockiego WOPR z konsultacjami i ćwiczeniami dla publiczności. Można tez było zobaczyć pokaz zdolności manewrowych statku ratowniczego m/s WIATR przygotowany przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa SAR. Festiwal Żeglarski Wiatr i WODA w Sopocie to także mnóstwo atrakcji familijnych w ramach pikniku żeglarskiego Nivea Błękitne Żagle. Na scenie na molo odbyły się koncerty, konkursy oraz zabawy dla dorosłych i dzieci. Wokół molo zorganizowano regaty w klasie Optymist, a na plaży w bezpośrednim sąsiedztwie molo powstało „Miasteczko Błękitnych Piratów”.


Trybuna
DZIENNIK Polska Europa Świat
1 sierpnia 2007 r.

Centralny Wodociąg w Warszawie zaopatruje w wodę połowę mieszkańców stolicy. Na 2010 roku planowane jest zakończenie modernizacji zakładów wodociągowych. Uzupełnione zostaną stosowane obecnie technologie przez skuteczniejsze filtrowanie i ozonowanie. Pozwoli to również zastąpić chlor używany do dezynfekcji wody, śladowymi ilościami dwutlenku chloru. Urządzenia będą w stanie oczyścić średnio 240 tyś. metrów sześc. na dobę.


Wody z Rzeszowa mogą leczyć wiele schorzeń
Ekspertyza Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie potwierdza przydatność źródeł znajdujących się w pobliżu Szpitala Miejskiego do celów leczniczych. Badania fizykochemiczne wskazują, że w obu odwiertach znajdują się wody mineralne, chlorkowo-sodowe, jodkowe i żelaziste, które przy obecnych warunkach geologicznych mogą być wykorzystane do celów leczniczych. Skład chemiczny wód mineralnych pozwala na wykorzystanie ich do kąpieli leczniczych i przygotowania roztworu do inhalacji – mówi Leszek Czerwiński, dyrektor szpitala. Przez kąpiele będzie można leczyć: stany pourazowe układu ruchu, krzywicę, niektóre choroby skóry, przewlekłe choroby stawów, stany zwyrodnieniowe, choroby układu krążenia i nerwowego. Zabiegi inhalacyjne będzie można stosować przy leczeniu schorzeń nosa, zatok i oskrzeli.


 

Top