2016

WYDARZENIA

Rok 2016

 

Znajdź nas na facebooku

 

Trzy i pół miliona odsłon naszego portalu  

Pierwsze dni miesiąca maja przyniosły kolejne pozytywne informacje związane z działalnością programu „Woda dla zdrowia”! Liczba odwiedzin naszej strony internetowej przekroczyła już bowiem trzy i pół miliona! Fakt ten cieszy nas tak bardzo z tego względu, że nasz program ma charakter edukacyjno-informacyjny, nasza strona internetowa dotyczy tematyki wód mineralnych i biopierwiastków, a więc odwiedzają ją osoby zainteresowane szeroko pojętym tematem wód i zdrowia. Picie wody, jako najzdrowszego i najbardziej naturalnego napoju stale wzrasta, a świadomość konsumentów o tym, że woda nie tylko jest „mokra” wciąż zwiększa się. Wiemy, że poprzez działalność programu i portalu www.wodadlazdrowia.pl dołożyliśmy do tego swoją cegiełkę! Więcej>>>


PROGRAM "WODA DLA ZDROWIA"

Program „Woda dla zdrowia” funkcjonuje już 10 lat! Nasz program ma charakter edukacyjno-informacyjny, a jego cele oraz  zakres działania i przedsięwzięcia, które zrealizowaliśmy przez ostatnie lata prezentujemy poniżej. 

Celem programu "Woda dla zdrowia" jest popularyzacja rzetelnej wiedzy na temat zdrowotnych walorów wody jako produktu niezbędnego dla życia człowieka, szczególnie jako najważniejszego środka spożywczego oraz czynnika służącego terapii i pielęgnacji ciała. Zadaniem programu jest również wyjaśnianie, na czym polega różnica między poszczególnymi rodzajami wód.

Motywem przewodnim programu są słowa założyciela i patrona Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego, profesora Juliana Aleksandrowicza, wybitnego lekarza i ekologa (1908 – 1988):

"Zdrowie i życie każdego człowieka w bardzo dużej mierze zależy od rodzaju oraz jakości wody, jaką na co dzień pije."

Program rozpoczął działalność 1 stycznia 2006 roku, z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza, które, kultywując tezy swojego założyciela, w szerokim obecnie zakresie prowadzi badania nad biopierwiastkami zawartymi w wodach mineralnych i ocenia ich działanie na organizm człowieka. Badania ukierunkowane są nie tylko na profilaktykę zdrowia społeczeństwa, ale również na wspomaganie lecznictwa podstawowego i specjalistycznego. Rozszerzający się coraz bardziej zakres badań jest możliwy, dzięki zaangażowaniu zrzeszonych w Towarzystwie kilkuset pracowników naukowych reprezentujących placówki nauki zarówno krajowe jak i zagraniczne. Wzajemna wymiana doświadczeń daje możliwość wdrażania w życie sprawdzonych badaniami, nowych sposobów na lepsze zdrowie i samopoczucie, w postaci picia wód o najwyższej jakości, którymi są wody mineralne i źródlane pierwotnie czyste oraz zawierające odpowiedni skład mineralny, mający pozytywne znaczenie dla organizmu człowieka.

Czynne uczestnictwo członków PTMag w konferencjach krajowych i międzynarodowych, związanych z tą tematyką pozwala popularyzować nowości naukowe i przekazywanie ich szerokim grupom społecznym, w formie wykładów podczas zjazdów i spotkań na terenie naszego kraju. Wysokie walory informacyjne posiadają również artykuły publikowane z naszej inicjatywy w prasie ogólnopolskiej.

W celu zapewnienia wysokiej jakości programu, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza powołał, w 2008 roku, Radę Naukową, która czuwa nad merytoryczną stroną realizowanych przedsięwzięć programowych. Przewodniczącą 16 osobowej Rady Naukowej programu jest prof. dr hab. Alfreda Graczyk, a kierownikiem zespołu realizującego program jest mgr Tadeusz Wojtaszek, członek Prezydium Zarządu Głównego PTMag.

Ważną rolę w propagowaniu wód butelkowanych pełni wielokierunkowy portal internetowy: www.wodadlazdrowia.pl. Portal ten cieszy się ogromną popularnością o czym świadczy ponad 3 i pół miliona odsłon. W dziale „Publikacje” znajduje się ponad 70 opracowań o wodach, których autorami są naukowcy i dziennikarze, a ponad 40 przygotowała redakcja Programu "Woda dla Zdrowia". Są one źródłem informacji nie tylko dla konsumentów, ale też dziennikarzy, publicystów oraz osób zajmujących się tą tematyką profesjonalnie. Informacje zamieszczane na portalu publikujemy równocześnie na portalu społecznościowym Facebook. Strona internetowa poświęcona tej tematyce – fanpage na Facebook'u, posiada kilkuset fanów oraz kilkaset odsłon dziennie.

Na portalu internetowym zamieszczane są również:

- bieżące informacje dotyczące wody i jej właściwości zdrowotnych i terapeutycznych,

- materiały edukacyjne dotyczące racjonalnej gospodarki wodą,

- przegląd prasy i publikacji tematycznie związanych z wodą i jej znaczeniem w życiu człowieka,

- artykuły na temat zdrowotnych walorów wody i jej zastosowania w terapii i pielęgnacji ciała,

- promocja i reklama wód oraz produktów i usług związanych z wodą,

- informacje i porady dla konsumentów.

Strona internetowa niejednokrotnie stanowiła bazę informacji dla autorów wiadomości prasowych. Na przykład, z ponad 130 publikacji z 2012 roku, związanych z tematyką wody, ukazujących się jako artykuły prasy codziennej, artykuły w czasopismach itp., ponad połowa ma swoje merytoryczne podłoże zaczerpnięte z naszych stron internetowych. Autorzy powołują się na nasz portal albo, celem uzyskania wiarygodnych informacji, konsultowali się z pracownikami portalu. W kolejnych latach dziennikarze powoływali się na nasz portal równie często, a także zapraszali przedstawicieli naszego programu do audycji radiowych oraz telewizyjnych.

Na bieżąco monitorujemy prasę, radio, telewizję i internet, analizując pozyskane materiały i opracowując wnioski z uzyskanych informacji. Reagujemy na doniesienia medialne zawierające nieprawdziwe i błędne informacje, bierzemy udział w dyskusjach na forach internetowych związanych z wodą i korespondujemy z internautami. Kierownik programu, mgr Tadeusz Wojtaszek, niejednokrotnie wypowiadał się w radiu i telewizji. Przekazujemy również na bieżąco internautom opinie i materiały na temat wód i zdrowego stylu życia.

Naszą działalność poszerzyliśmy o tematykę wód wodociągowych, z uwagi na szereg pytań, które otrzymaliśmy od użytkowników sieci zaniepokojonych reklamowymi artykułami prasowymi promującymi picie wód kranowych. Informacje uzyskiwane od konsumentów na temat zanieczyszczeń wód kranowych, a także wątpliwości co do ich jakości i składu, jak również informacje zawarte w materiałach marketingowych, zainspirowały nas do wdrożenia działań wyjaśniających m.in. różnice jakie istnieją między wodami butelkowanymi a wodociągowymi. W celu kompetentnego informowania konsumentów w tej kwestii, zamieszczamy profesjonalne artykuły w prasie, a także na naszym portalu.

Od 2009 roku, pod patronatem portalu działa sklep internetowy www.sklepaldo.pl, w którym można zakupić wybrane wody mineralne, źródlane i lecznicze. Do sklepu można wejść również ze strony www.wodadlazdrowia.pli zapoznać się szczegółowo z walorami poszczególnych wód i wybierać odpowiedni ich rodzaj dla siebie.

O ogromnym zainteresowaniu naszą działalnością świadczy ciągle wzrastająca liczba wejść na strony portalu oraz coraz większa liczba konsumentów, pracowników służby zdrowia i innych grup zawodowych wysyłających nam pytania dotyczące wód butelkowanych, biopierwiastków w nich zawartych i ich znaczenia dla organizmu. Dużą grupę stanowią również kobiety planujące macierzyństwo, kobiety w ciąży i matki karmiące, chcące się dowiedzieć, jakiego typu wodę wybrać dla siebie, a jaką dla dzieci. Dla nich przeznaczona jest specjalna zakładka pn.: „Woda dla zdrowia matki i przyszłego pokolenia”. Sporą część e-maili stanowią również te, w których opisywane są jednostki chorobowe i wiążące się z nimi pytania o właściwy rodzaj wody do picia. Konsultacje udzielane są przez pracowników Programu „Woda dla zdrowia”, z udziałem ekspertów w danej dziedzinie. Żaden z e-maili, niezależnie od charakteru pytań, nie zostaje pominięty, zaś osoba zainteresowana zawsze uzyskuje odpowiedź merytoryczną.

Obserwujemy coraz szersze zainteresowanie konsumentów tą tematyką, co jest istotne, bo służy propagowaniu zdrowego stylu życia, a o to właśnie chodzić powinno każdemu, kto dba o zdrowie swoje i rodziny. Utwierdza nas to, jako zespół Programu „Woda dla zdrowia”, w przekonaniu, że tematyka, którą się zajmujemy, jest priorytetem ogólnospołecznym i motywuje do jeszcze bardziej intensywnych poczynań.


Tadeusz Wojtaszek
Kierownik programu „Woda dla zdrowia”


Główne przedsięwzięcia związane z realizacją Programu


Woda dla Zdrowia w latach 2006-2015

Poniżej prezentujemy ważniejsze konferencje i imprezy, w których uczestniczyli czynnie przedstawiciele naszego programu.

- W dniach 23-24 września 2005 r. odbył się, w Krakowie, I Europejski Kongres Magnezologiczny połączony z X Jubileuszowym Seminarium Polskiego Towarzystwa Magnezolgicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza. Podczas kongresu omawiano rolę magnezu i innych biopierwiastków w ochronie zdrowia człowieka i jego środowiska. W Kongresie uczestniczyło 120 uczonych z całej Europy. Obrady prowadziła prezes Zarządu Głównego PTMag prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska, a referat na temat wód mineralnych przedstawił kierownik programu „Woda dla zdrowia” mgr Tadeusz Wojtaszek.

- 10 stycznia 2006 r. odbyła się, w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w Warszawie, konferencja dotycząca projektu nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wód mineralnych, źródlanych i stołowych, w której uczestniczyli: dr Teresa Latour z Państwowego Zakładu Higieny, dr hab. Magdalena Maj-Żurawska - przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego, mgr Tadeusz Wojtaszek - Członek Prezydium ZG PTMag, dr Mieczysław Kucharski – dyrektor Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy” oraz przedstawiciele producentów wód mineralnych i źródlanych z Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich, Uzdrowiska Wysowa i Żywca Zdroju.

- W dniach 12-13 maja 2006 r. odbyła się, w Krakowie, Konferencja Naukowa pod hasłem WODA DLA ZDROWIA zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Magnezologiczne im. prof. Juliana Aleksandrowicza. Omówiono znaczenie wody jako podstawowego składnika pożywienia, który dostarcza budulca i niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu makro- i mikroelementów. Dyskutowano też uwarunkowania zdrowotne dotyczące różnego rodzaju wód oraz możliwości i warunki ich pozyskiwania. W konferencji uczestniczyło 120 naukowców i praktyków zajmujących się różnymi dziedzinami wiedzy związanymi z wodą. Materiały po konferencyjne opublikowane zostały w kwartalniku naukowym PTMag Journal of Elementology, oraz w czasopismach branżowych

- W dniach 11-14 maja 2008 r., w Mielnie, odbyło się Sympozjum „Pierwiastki śladowe w łańcuchu żywieniowym”, którego organizatorami byli: Polski Komitet Narodowy ds. UNESCO, Komitet Chemii Analitycznej PAN oraz Politechnika Koszalińska. Tematyka sympozjum obejmowała zagadnienia związane z biogeochemią i występowaniem pierwiastków śladowych w łańcuchu żywieniowym – „od pola do stołu”, problemy związane z ich niedoborem i ze szkodliwą ich zawartością w środowisku, i w żywności, a także nowoczesne metody analizy chemicznej. W sympozjum uczestniczył kierownik Programu „Woda dla zdrowia” mgr Tadeusz Wojtaszek, który przedstawił referat na temat wód mineralnych i znaczenia zawartych w nich składników, i pierwiastków śladowych, dla zdrowia człowieka.

- W 2008 r. Rada Naukowa Programu „Woda dla zdrowia” wydała oświadczenie w związku z powtarzającymi się w czasopiśmie „Świat Konsumenta” artykułami przedstawiającymi w niewłaściwym świetle wody mineralne i źródlane. Podkreślając, że Polska posiada bogate podziemne złoża doskonałych wód mineralnych i źródlanych, wystąpiono do redakcji czasopisma „Świat Konsumenta” oraz innych czasopism i mediów, aby zaniechały publikacji niesprawdzonych informacji na ten temat i włączyły się w ogólnospołeczną kampanię edukacyjną , informując o prawdziwych wartościach wód, które mogą służyć zdrowiu człowieka. Walorami tych wód jest ich wyjątkowa czystość, zaś w przypadku wód mineralnych znaczna zawartość składników mineralnych, będących składnikami odżywczymi niezbędnymi dla prawidłowego rozwoju organizmu człowieka. W interesie zdrowia publicznego i każdego konsumenta jest upowszechnianie prawidłowej wiedzy na temat wody jako podstawowego składnika naszego pożywienia. Oświadczenie podpisały, 28 lipca 2008 r., prezes Zarządu Głównego PTMag prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska i przewodnicząca Rady Naukowej programu „Woda dla zdrowia” prof. dr hab. Alfreda Graczyk.

- W dniach 28-29 lutego 2008 r., w Warszawie, w Hotelu Jan III Sobieski odbył się Kongres "Żywność dla Zdrowia 2008". Podczas obrad wystąpił przedstawiciel PTMag, mgr Tadeusz Wojtaszek, przedstawiając referat pt. "Woda w żywieniu i handlu”.

- Od 2009 roku regularnie uczestniczymy w Festiwalu Nauki w Krakowie. W dniach 16-18 maja 2013 roku odbywał się on już po raz trzynasty, pod hasłem: "Oblicza wody". Organizatorami Festiwalu były uczelnie i instytuty naukowe Krakowa. Program „Woda dla zdrowia” przygotował stoisko wspólnie z Wydziałem Farmaceutycznym - Zakładem Bromatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

- W dniach 8-10 września 2011 r., w Szczecinie, odbył się XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im Prof. Juliana Aleksandrowicza. Tematem ogólnym były „Postępy w badaniach nad magnezem i innymi pierwiastkami”. W zjeździe uczestniczyli członkowie Komitetu Naukowego oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego z kraju i zagranicy. W pierwszym dniu obrad wykład inauguracyjny na temat: „Ocena statusu magnezowego: stan aktualny i perspektywy” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Mazur z Francji – prezes Europejskiego Towarzystwa Badań nad Magnezem. Obrady prowadzili: prof. dr hab. Lech Walasek (Bydgoszcz), dr hab. Krzysztof Safranow (Szczecin).

- W dniach 14-16 września 2012 r., w Sandomierzu, odbył się Zjazd Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof. Juliana Aleksandrowicza, w którym uczestniczyli naukowcy z kraju i zagranicy, zajmujący się badaniami oddziaływania biopierwiastków zawartych w wodach na organizm człowieka. Jej głównymi tematami były: ,,Biopierwiastki w Medycynie i Przyrodzie,, oraz ”Dziś i jutro magnezu”. Materiały na te tematy przedstawił zespół z Uniwersytetu Rolniczego pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Tadeusza Tuszyńskiego. Wykład pt.: „Woda jako nośnik składników mineralnych” wygłosił mgr Tadeusz Wojtaszek - kierownik Programu „Woda dla Zdrowia”.

- W dniach 27-29 września 2012 r. odbyło się, w Katowicach, Międzynarodowe seminarium o wodzie, które zorganizował Oddział Górnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego. Głównym celem seminarium było zaprezentowanie i omówienie wyników badań nad zawartością wapnia i magnezu w wodach podziemnych i ich znaczenie dla ludzkiego zdrowia - „Calcium and magnesium in groundwater - distribution and significance”. W seminarium uczestniczyli hydrogeolodzy, hydrochemicy, lekarze, fizjolodzy z Polski i świata. W obradach wzięli udział: kierownik Programu „Woda dla Zdrowia” mgr Tadeusz Wojtaszek i dr Małgorzata Pieniak. Wygłosili oni referaty pt. „Significance of the most important mineral components in bottled waters” oraz „Water as the mineral nutrients carrier”. Referaty zostały opublikowane w Book of abstract pt. „Calcium and magnesium in groundwater distribution and significance”.

- W dniach 10-11 sierpnia 2013 r. w Muszynie odbyło się po raz pierwszy Święto Wód Mineralnych, które przede wszystkim było doskonałą okazją do poznania wód z regionu i całej Polski. Imprezie towarzyszyły liczne występy, konkursy oraz koncerty na terenie Amfiteatru „Zapopradzie”. Głównym organizatorem imprezy był Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna dr Jan Golba oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie. Partnerem imprezy był Program „Woda dla zdrowia”, prowadzony pod patronatem Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego oraz Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy”. W trakcie trwania całego święta odbywała się degustacja wód mineralnych i leczniczych, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Na stoisku Programu „Woda dla zdrowia” dostępnych było około 40 rodzajów wód - nie tylko z okolic Muszyny, ale także z całej Polski a nawet Litwy. Na stoisku programu organizowane były konkursy testujące wiedzę o wodach, prowadzona była również akacja informacyjna, dotycząca wód butelkowanych i ich znaczenia dla zdrowia człowieka. Prezes KIG PR, Tadeusz Wojtaszek udzielił wywiadu dla telewizji, wygłosił także prelekcję ze sceny Amfiteatru Zapopradzie. Święto Wód Mineralnych w Muszynie wpisało się już na stałe w kalendarz imprez tego uzdrowiska.

- W dniach 17-18 września 2013 r. odbył się, w Warszawie, I Kongres Towarzystw Naukowych, pod hasłem "Towarzystwa naukowe w Polsce - dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie". Kongres zorganizowany był pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W obradach uczestniczyła prezes Zarządu Głównego PTMag prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska.

- 17 lutego 2013 r., na pływalni Anin w warszawskiej dzielnicy Wawer, odbyły się Mistrzostwa polski aktorów w pływaniu 2013. Rywalizowali ze sobą artyści z całej Polski. Mistrzostwa prowadziła Katarzyna Dowbor a gościem specjalnym była Otylia Jędrzejczak. Honorowy patronat nad mistrzostwami sprawowali: ZASP, PZP oraz TVP Sport. Patronat medialny objęły: Portal "Woda dla Zdrowia” oraz Magazyn "VIP".

- 4 czerwca 2013 r, w auli Akademii Górniczo Hutniczej budynku U2, odbył się VIII Koncert Charytatywny dla Podopiecznych Fundacji Ruperta Mayera „Dzieło Pomocy Dzieciom”. Koncert pt. „Michał Zabłocki i Przyjaciele” prowadził krakowski poeta Michał Zabłocki. Wystąpił również Olek Klepacz z zespołem oraz grupa CITY. W holu auli można było nabyć cegiełkę dla Ani walczącej z mukowiscydozą. Był to kalendarz z rysunkami Agaty Dębickiej - Zabłockiej i tekstami Michała Zabłockiego. Za pośrednictwem Programu "Woda dla zdrowia" producenci wód mineralnych i źródlanych przekazali swoje produkty wszystkim gościom przybyłym na koncert.

- 24 maja 2013 r. na Uniwersytecie Śląskim Katowicach odbyła się Majówka z okazji Jubileuszu 45-lecia uczelni. Program spotkań na świeżym powietrzu skierowany był do studentów i pracowników UŚ, a także do kandydatów na studia i absolwentów uczelni , ich rodzin oraz przedstawicieli świata biznesu, gospodarki, kultury i mediów, a także wszystkich mieszkańców województwa. W czasie tej imprezy specjalne stoisko z wodami mineralnymi prezentował zespół pracowników Programu „Woda dla zdrowia”.

- W maju 2014 r. odbyła się, w Lublinie XVII Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna „Pierwiastki chemiczne a jakość życia”.

- Akcja edukacyjna „Woda dla zdrowia matki i przyszłego pokolenia”, to inicjatywa, mająca na celu uświadomienie kobiet w ciąży i matki karmiące o pozytywnym znaczeniu dla nich i dziecka właściwej podaży składników mineralnych, którą można uzyskać poprzez picie wód mineralnych z odpowiednią ilością magnezu, wapnia i jodu. Tematyką tą zainteresowało się wiele rozgłośni radiowych oraz czasopism i stron internetowych poświęconych kobietom w ciąży, matkom karmiącym, dzieciom, a także stron propagującym zdrowy styl życia, jak również placówki zdrowia publicznego. Akcja wspierana jest również przez placówki medyczne, od których uzyskujemy pomoc i materiały merytoryczne.

- Pochód 100 Mikołajów oraz charytatywna Akcja Mikołajowa. Od początku istnienia programu, co roku w okresie zimowym, organizujemy promocję wód mineralnych z okazji dnia Św. Mikołaja, której głównym elementem medialnym jest coroczny pochód 100 Mikołajów z wodą mineralną. Pochód to ważny akcent Targów Bożonarodzeniowych odbywających się każdego roku, w grudniu, na Rynku Głównym w Krakowie. W ramach akcji charytatywnej Mikołaje spieszą też z pomocą potrzebującym do różnego rodzaju fundacji i placówek opiekuńczo-wychowawczych, dostarczając wodę i podarunki od producentów wód. Stałym patronatem objęliśmy Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko” i Fundację im. Brata Alberta, prowadzoną przez ks. Tadeusza Isakiewicza w Radwanowicach oraz Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Krakowie przy ul. Lenartowicza. Akcja na stałe wpisała się już w grudniowy krajobraz Krakowa.

- Wykłady i prelekcje. W celu propagowania zdrowego stylu życia, jak również przekazywania informacji o wodach mających znaczenie profilaktyczno zdrowotne, organizowanych było szereg wykładów w placówkach oświatowych, zakładach pracy, wygłoszonych przez prelegentów z Programu „Woda dla zdrowia”.

 


"Wysowianka" i biathloniści

27 stycznia w siedzibie w Wysowej miała miejsce konferencja prasowa przedstawicieli Wysowianki i Polskiej Reprezentacji w Biathlonie. Na spotkaniu pojawili się ze strony firmy: Prezes Wacław Furmanek, Wice-Prezes Włodzimierz Kubiak, Joanna K. Boryga i sportowcy: Weronika Nowakowska, Monika Hojnisz, Łukasz Szczurek, Grzegorz Guzik, trener kadry Adam Kołodziejczyk, prezes Polskiego Związku Biathlonu Dagmara Gerasimuk. Więcej>>>


 

 

 

Top