2014

WYDARZENIA

Rok 2014

X Jubileuszowy Pochód Stu Mikołajów z Wodami Butelkowanymi

W piątek, 5.12. ulicami Starego Miasta w Krakowie przeszedł już po raz dziesiąty pochód stu Mikołajów niosących wody mineralne i źródlane. Stu Mikołajów prowadzonych przez orkiestrę reprezentacyjną z Cianiowic zachęcało mieszkańców Krakowa oraz turystów do picia wód butelkowanych przez cały rok. W rolę Mikołajów wcielili się uczniowie Prywatnego Gimnazjium nr 7, które w tym roku obchodzi swoje 15-lecie.
Dzień wcześniej - w czwartek 4.12. Mikołaje z Krajowej Izby Gospodarczej "Przemysł Rozlewniczy", Programu Woda dla Zdrowia oraz zaprzyjaźnionego gimnazjum uczestniczyli w przekazaniu wód od producentów do Fundacji "Mimo Wszystko", Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach oraz Ośrodka opiekuńczo-wychowawczego dla dziewcząt prowadzonego przez Siostry Służebniczki NMP.
Zapraszamy do przeczytania relacji z pochodu i obejrzenia zdjęć z wydarzenia. Więcej>>>Festiwal Wód Mineralnych w Muszynie

W dniach 9-10 sierpnia w Muszynie odbył sie już kolejny raz Festiwal Wód Mineralnych.  W czasie Festiwalu, który miał miejsce w  Amfiteatrze Zapopradzie, wszyscy goście mieli okazję darmowej degustacji wód, obejrzenia ciekawych wydarzeń przygotowanych przez organizatorów oraz wysłuchania świetnych koncertów gwiazd polskiej sceny muzycznej - zespołu Zakopower oraz zespołu Lachersi. Moc atrakcji przyciągnęła do Muszyny mnóstwo gości. Dzięki zróżnicowanemu programowi każdy mógł znaleźć coś dla siebie, zarówno najmłodsi jak i trochę starsi. Pierwszy dzień imprezy zakończył piękny pokaz sztucznych ogni. Współorganizatorami festiwalu jest Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy" oraz Program Woda dla Zdrowia.
Na stoisku KIG"PR" oraz Programu Woda dla Zdrowia można było spróbować różnych rodzajów wód mineralnych, źródlanych oraz leczniczych oraz uzyskać informacje o korzystnym wpływie wód na organizm człowieka, a także wpływie konkretnych biopierwiastków na organizm. Degustacje wody cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a spróbować można było wód takich jak: Muszynianka, Piwniczanka, Wysowianka, Mineral Zdrój, Muszyna Skarb Życia, Ustronianka, Kryniczanka, Cisowianka, Krynica, Selenka, Żywiec Zdrój, Kropla Beskidu i wielu innych.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem muszyńskiego Festiwalu Wód Mineralnych>>>

Galeria>>>


Posiedzenie Rady Gospodarki Żywnościowej

W dniu 24 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym wziął udział prezes zarządu Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy” Tadeusz Wojtaszek powołany w skład rady przez Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego jako przedstawiciel przemysłu rozlewniczego wód i napojów.

Zadaniem Rady jest opiniowanie i konsultowanie propozycji rozwiązań systemowych w gospodarce żywnościowej oraz zgłaszanie Ministrowi inicjatyw w tym zakresie, przygotowywanie oraz przekazywanie Ministrowi aktualnych informacji o poszczególnych branżach gospodarki żywnościowej, analizowanie potrzeb związanych z promocją żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, działanie na rzecz rozwoju współpracy zakładów przetwórczych z producentami rolnymi, upowszechnianie wiedzy o nowych regulacjach prawnych dotyczących gospodarki żywnościowej, popularyzacja znaczenia i osiągnięć sektora rolno-spożywczego oraz współpraca z jednostkami Naukowo-Badawczymi i jednostkami pracującymi na rzecz sektora rolno-żywnościowego.
W skład Rady wchodzą pozarządowe organizacje sektora rolno – spożywczego, reprezentowane przez ich przedstawicieli powołanych imiennie przez Ministra Rolnictwa.Święto Wód w Muszynie - zapowiedź

W dniu wczorajszym w biurze zarządu KIG „PR” w Zabierzowie odbyło się spotkanie prezesa KIG „PR” pana Tadeusza Wojtaszka i dr Jana Golby, Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. W spotkaniu udział wzięła również pani Iwona Wachna, kierownik referatu spraw obywatelskich i polityki społecznej miasta Muszyna oraz przedstawicielki KIG”PR” i Programu Woda dla Zdrowia.

Spotkanie dotyczyło organizacji Święta Wód, które odbędzie się w sierpniu w Muszynie. Zarówno KIG”PR” jak i Program Woda dla Zdrowia będą czynnie uczestniczyć współorganizując to Święto tak jak to miało miejse w ubiegłym roku.

Tegoroczny program Święta Wód w Muszynie zapowiada się niezwykle ciekawie – będą koncerty gwiazd, występy artystyczne oraz wykłady i prelekcje. Swoje wody mineralne będą prezentować producenci wód mineralnych i leczniczych. Na stoisku programu „Woda dla zdrowia” będzie można nie tylko spróbować różnych wód ale także dowiedzieś się jaki mają skład, kiedy i jaką wodę pić, a także wziąć udział w konkursach.

Szczegółowy program będzie znany już w najbliższych dniach i zostanie opublikowany na naszej stronie.

Już dziś zapewniamy, że warto zarezerwować sobie weekend 8-9 sierpnia na odwiedziny Muszyny kiedy będzie odbywało się Święto!


Czternaste Święto Wód w Szczawnicy - relacja

Dnia 2 maja 2014 r dzięki zaproszeniu władz Uzdrowiska Szczawnica S.A. przedstawiciele portalu Woda dla Zdrowia uczestniczyli w zorganizowanym w Szczawnicy XIV Święcie Wód. Impreza ta miała na celu pokazanie walorów wód leczniczych, które stosowane są w Uzdrowisku dla celów krenoterapii i balneoterapii, ale także podkreślenie znaczenia klimatycznego w lecznictwie uzdrowiskowym. Mimo kapryśnej aury frekwencja dopisała, a turyści i kuracjusze z dużym zainteresowaniem odwiedzali stoiska gospodarza – Uzdrowiska Szczawnica, a także innych zaproszonych uzdrowisk – Rabki Zdroju, Krynicy i Wysowej. Święto Wód odbywało się w pięknej scenerii parku zdrojowego powyżej Placu Dietla, przy którym znajdują się odrestaurowane budynki Uzdrowiska m.in. pijalnia wód, rozlewnia czy restauracja.

Portal Woda dla Zdrowia uczestniczył czynnie w Święcie Wód poprzez informowanie uczestników imprezy, turystów, wczasowiczów, a także kuracjuszy Uzdrowiska o walorach wód mineralnych, które mają znaczenie profilaktyczno-zdrowotne dla organizmu człowieka. Dr Małgorzata Pieniak odpowiadała również na pytania osób uczestniczących w Święcie o stosowaniu wód mineralnych i leczniczych, które mogą wspomagać leczenie w niektórych jednostkach chorobowych. Więcej>>>


Konferencja w Niepołomicach

Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy” organizuje cztery razy w roku konferencje tematyczne dla producentów wód i napojów oraz firm współpracujących z branżą rozlewniczą. Najbliższa konferencja poświęcona będzie zagadnieniom transportu, logistyki, gospodarki magazynowej i obrotu paletami.
Konferencja odbędzie się w dniach 8-10 kwietnia 2014 roku na Zamku Królewskim w Niepołomicach koło Krakowa.
Konferencja przeznaczona jest dla członków kierownictwa oraz osób kierujących transportem, organizujących działania logistyczne, zajmujących się gospodarką magazynową, opakowaniami, organizacją obrotu paletami w przedsiębiorstwach rozlewniczych i obrotu napojami oraz firm towarzyszących naszej branży.
W tym czasie odbędzie się Walne Zgromadzenie, jest przewidziany także czas na indywidualne rozmowy, narady, które mogą ukierunkować Izbę na działania służące całej branży. 

Program konferencji >>>
Sprawozdanie z konferencji>>>


Spotkanie branży rozlewniczej w Zabierzowie

W dniu 27 lutego 2014 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli przedsiębiorstw z branży rozlewniczej oraz firm towarzyszących, zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą „Przemysł Rozlewniczy”. Celem spotkania było omówienie zamierzeń Izby na ten rok i opracowanie optymalnego programu działań. Przybyli przedstawiciele firm mieli okazję wnieść swoje uwagi i propozycje do programu działania Izby w 2014 roku. Spotkanie prowadził prezes zarządu KIG „PR” Tadeusz Wojtaszek. Na spotkaniu obecny był także przewodniczący Rady Nadzorczej KIG „PR” Stanisław Bizoń. W spotkaniu wzięło udział 40 osób przybyłych z firm z całej Polski, którzy aktywnie włączyli się w dyskusję nad programem działań Izby, poruszając m.in. tak istotne kwestie jak: współpraca z organizacjami międzynarodowymi, reklama porównawcza wody wodociągowej, marki własne oraz współpraca z sieciami handlowymi, przepisy dotyczące branży i współpraca z urzędami kontrolnymi. Bardzo cieszy tak duże zaangażowanie przedsiębiorców w realizację wspólnych celów branży rozlewniczej. Zarząd Izby zobowiązał się w czasie spotkania,że dołoży wszelkich starań, aby systematycznie i skutecznie rozwiązywać sprawy i problemy,które zostały zgłoszone. Przedstawiony program będzie jeszcze oceniany przez Radę Nadzorczą i przedstawiony do zatwierdzenia na Walnym Zgromadzeniu KIG „PR”.


Spotkanie Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej i Europejskiej Federacji Wód Butelkowanych

17 lutego 2014 roku miało miejsce spotkanie Europejskiej Federacji Wód Butelkowanych (EFBW) oraz Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisiji Europejskiej. Spotkanie to było następstwem rozpowrzechniania przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska dokumentów przekazanych pod publiczną dyskusję, związaną z odpadami opakowaniowymi oraz odpadami morskimi. Dokumenty te zawierały sugestie, że sposobem na zmniejszenie ilości odpadów jest wybieranie wody z kranu zamiast wody butelkowanej.

EFBW w skrócie przedstawił branżę wraz ze specyfiką produktów (wód butelkowanych oraz ich opakowań), kładąc nacisk na ich czystość, naturalność i wynikającą z tego potrzebę wysokiego poziomu ochrony środowiska i higieny

Podkreślono rolę wody w zdrowym nawadnianiu. Istotą prezentacji było wskazanie na pionierską rolę branży w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony i zrównoważonej eksploatacji źródła.

Ostatnie osiągnięcia EFBW w odniesieniu do wskaźnika pomiaru zużycia wody i PCR zostały opisane jako wkład sektora do opakowaniowych systemów zbierania i recyklingu. Podniesione i omówione zostały kwestie odpadów opakowaniowych oraz śmieci. Podkreślono, że członkowie EFBW używają tylko materiałów opakowaniowych nadających się w 100% do recyklingu, co jest niezbędne do ochrony specyfiki i czystości produktu. Wszyscy uczestnicy zgodzili się w kwestii tego, że plastik PET jest cennym surowcem, który należy lepiej gromadzić i poddawać recyklingowi.

Społeczna i ekonomiczna wartość recyklingu została zobrazowana przez EFBW, na przykładzie badań przeprowadzonych we Włoszech przez ALTHESYS.
Dyrekcja Generalana ds. Środowiska wyraziła duże zainteresowanie dla Projektu EPBP (Europejska Platforma Butelek PET) dla Wytycznych Recyklingu ( w których opracowaniu i promocji udział miały EFBW i Unesda). Dr Maurer zasugerował, że mogą być one przedstawione przez EFBW podczas Zielonego Tygodnia, który w tym roku będzie poświęcony Gospodarce, Efektywnemu Wykorzystaniu Zasobów i Gospodarowania Odpadami.

Top