Asortyment

 
 Zawartość znaczących dla zdrowia
składników mineralnych
(w mg/litr):

Kationy:
Wapniowy Ca++....................................119,28
Magnezowy Mg++..................................28,19
Sodowy Na+......................................... 34,40
Potasowy K+ ........................................<9,90

Aniony:
Wodorowęglany....................................378,31
Chlorki.................................................31,91
Fluorek................................................
Siarczanowy........................................144,40
PRODUCENT:

Biuro Sprzedaży Wody Mineralnej "Buskowianka"
Wełecz 178
28-100 Busko Zdrój
tel.: 041 378 2068
fax: 041 378 2313

  BUSKOWIANKA PREMIUM

Buskowianka niegazowana

0,5 l (pet)                           1,5 l (pet)                                 5 l

                      

                                                                                                                   


Buskowianka lekkogazowana

    0,5 l (pet)                                                                 1,5 l (pet)

                                       


Buskowianka gazowana

Gaz - 0,5 l (pet)                             Gaz - 0,33 l (szkło)                 Gaz - 1,5 l (pet)

         

Top