VII Pochód_informacja po wydarzeniu

ORGANIZATORZY

  

SPONSORZY

 

 

 


Firma LOLIPOL  Marek Parzonka
 
Firma RIVERVIT Jacek
Parzonka
 
Firma NATURA    Piotr Kleszczewski
 
Zakład Cukierniczo Karmelarski   Tadeusz Kaleta
 
Piekarnia Rafapol sp. z o.o.
 
Organizator Targów
Bożonarodzeniowych
Firma ARTIM
 

PATRONI MEDIALNI
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Zdjęcia z poprzednich pochodów:

 


 

VII Pochód 100 Mikołajów z wodami mineralnymi w Krakowie


W dniu Świętego Mikołaja 6 grudnia 2011 r. z Placu Jana Matejki już po raz VII wyruszył pochód ponad 100 pomocników św. Mikołaja, którzy w ten sposób promowali picie wody mineralnej.

W rolę pomocników św. Mikołaja wcielili się uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie przy pl. Matejki 11 oraz pracownicy Agencji Promocyjno Handlowej AMBAR.

Pochód ruszył o godz. 15.30 i przeszedł ulicą Floriańską, poprzez Rynek Główny, Szewską i Grodzką składając po drodze hołd trzem Mikołajom: Mikołajowi Kopernikowi, Mikołajowi Zyblikiewiczowi oraz Mikołajowi Wierzynkowi pod jego słynną restauracją. Pochód prowadzili: dyrektor Agencji AMBAR Tadeusz Wojtaszek wraz z Panią dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego Martą Niebielską w towarzystwie red. Leszka Mazana i red. Mieczysława Czumy. W pochodzie szła również kapela z Krakowskiego Zespołu Folklorystycznego z Mydlnik pod kierownictwem Józefa Stachery. Delegacja Mikołajów złożyła też wizytę na Wieży Mariackiej, obdarowując pełniących tam dyżur strażaków wodą mineralną i witając pochód wchodzący na Rynek Główny.

Na ulicy Mikołajskiej czekał na swoich pomocników prawdziwy Święty Mikołaj, który pozdrowił wszystkich zebranych z balkonu Staromiejskiego Centrum Kultury i wraz ze swoją świtą wyruszył dorożką na czele pochodu na estradę przy Sukiennicach, gdzie odbyły się występy artystyczne przygotowane przez uczniów. Zaprezentowano również ogromnego aniołka upieczonego przez uczniów Szkoły i podarowano go władza miasta na ręce pani wiceprezydent Krakowa Magdalena Sroka. Ten aniołek z ciasta władze Krakowa przeznaczą na licytację w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dzień wcześniej tj. 5 grudnia, grupa Mikołajów udała się do placówek wychowawczych w ramach akcji charytatywnej w celu dostarczenia wód mineralnych ufundowanych przez producentów wód mineralnych : Nałączowianki, Muszynianki, Piwniczanki, Staropolanki, Wysowianki, Mineral Gorzanów, Jury Skałki, Doliny Baryczy oraz Kuracjusza Beskidzkiego.

Dzięki ich wparciu jak również wsparciu producentów słodyczy mogliśmy obdarować dwie fundacje mieszczące się w Radwanowicach: „Mimo wszystko” działająca pod patronatem Anny Dymnej i ośrodek Fundacji im. Brata Alberta, jak również Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Krakowie przy ul. Lenartowicza oraz po raz pierwszy Dom Pomocy Społecznej im. Seniora Naftowca przy ul. Kluzeka w Krakowie.

Pochód cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony mediów oraz Krakowian ii turystów, którzy chętnie podchodzili i witali się z Mikołajami.

Organizatorami imprezy byli: Agencja Promocyjno Handlowa AMBAR Kraków oraz Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie pl. Matejki 11 oraz Organizator Targów Bożonarodzeniowych firma Atrim.

 
Tegoroczny pochód Mikołajowy połączony był
ze świętem
Zespołu Szkół Przemysłu
Spożywczego z Placu Matejki

Za udział w konkursach uczniowie
otrzymali liczne nagrody
od sponsorów.

W szkole odbyła się także wystawa wód mineralnych oraz prelekcje o wodach.

 
     
Mikołaje przygotowują się do wymarszu! Wymarsz VII Pochodu Mikołajów z wodami mineralnymi.
  Mikołaje wyruszają prowadzone przez Kapelę Mikołajów z Mydlnik.
 
   

Poprzez Bramę Floriańską, ulicą Floriańską, Mikołaje podążają w stronę Rynku Głównego

Przy dźwiękach skocznej muzki Pochód Mikołajów zbliża się do Rynku i Kościoła Mariackiego...

...na którego wieży jest już ekipa Mikołajów, która dostarczyła wody mineralne panu hejnaliście!
Mikołaje pozdawiają Pochód z okien Wieży Mariackiej

O godzinie 16:00 został punktualnie zagrany hejnał.

Aby pan hejnalista grał przez długie lata podarowana została mu Ustronianka w jod bogata!

 
 
 
Nałęczowianka prosto z Nałęczowa dla hejnalisty z Krakowa!
Muszynianka niezwykle bogata w magnez i wapń!

Nie mogło zabraknąć zasobnej w minerały Piwniczanki!

 
 
 
Wysowianka z naturalną zawartością jodu oraz wielu cennych minerałów.

Pierwszy raz na Wieżę dotarła woda źródlana Kuracjusz Beskidzki!

Staropolanka w eleganckiej, szklanej butelce z pięknej Polanicy Zdrój!
 
 

Tymczasem pod Wieżą Mariacką...
Pochód Mikołajów podąża przez Rynek Główny obdarowując przechodniów wodami.
Zachowania Mikołajów dzielnie     pilnowała ekipa Diabełków    
 
 
 
Tradycyjnie pod pomnikiem Mikołaja Kopernika zostały złożone kwiaty.
Ruszono w dalszą drogę.
 Mikołaowy pochód dotarł pod krakowski Magistrat i pomnik Mikołaja Zyblikiewicza.
 
 
 

Następnie, pod restauracją słynnego Mikołaja Wierzynka na pochód czekał słodki poczęstunek.

Pokrzepieni łakociami Mikołaje dotarli na Mały Rynek.

Tam mikołajowy pochód powitał najprawdziwszy Święty Mikołaj w towarzystwie aniołów.

 
 
 
Święty Mikołaj wraz ze swym orszakiem zszedł do uczestników pochodu.

Święty Mikołaj wita się z panią dyrektor ZSPS Martą Niebielską oraz z panem Tadeuszem Wojtaszkiem.

Święty Mikołaj wsiadł do krakowskiej zaczarowanej dorożki aby poprowadzić pochód na Rynek Główny.Orszak wyrusza z Małego Rynku.

Mimo deszczu i chłodu orszak idzie dalej.

Mikołaje docierają na estradę przygotowaną na Rynku Głównym.

 
 
 

 

 

 

Top