Produkty Mineral Zdrój

 

 Zawartość znaczących dla zdrowia
składników mineralnych w mg/litr
Kationy
 wapniowy Ca2+.............................161
 magnezowy Mg2+...........................15
  sodowy Na+...................................56
Aniony
wodorowęglanowy HCO3-..............625 siarczanowy SO42-...........................51 chlorkowy Cl-.................................28

Suma składników min
eralnych.......972


Naturalna woda mineralna marki MINERAL ZDRÓJ w butelkach o pojemności 0,5 L

      Gazowana                             Lekko gazowana                               Niegazowana

                             Naturalna woda mineralna marki MINERAL ZDRÓJ w butelkach o pojemności 1,5 L


   Gazowana                                            Lekko gazowana                                  Niegazowana

                          

                                                                  

 

Top