Rok 2009

 

 AKTUALNOŚCI
ROK 2009

 

Portugalska woda mineralna MELGACO nie ma deklarowanego działania zdrowotnego

30 listopada 2009 roku opublikowano Rozporządzenie Komisji (WE) w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci. Rozporządzenie wejdzie w życie 21 grudnia 2009 r. Jedno z odrzuconych oświadczeń zdrowotnych dotyczyło portugalskiej wody mineralnej Melgaco, które mówiło, iż jej regularne spożywanie powoduje obniżenie poziomu cukru we krwi. Na podstawie przedstawionych danych, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził, że nie wykazano związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy spożywaniem wody mineralnej Melgaco a deklarowanym efektem. W związku z tym, ponieważ oświadczenie nie spełnia wymogów rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, zezwolenie na jego stosowanie nie powinno zostać udzielone. Czytaj rozporządzenie >>>

Stawki opłat za poszukiwanie złóż kopalin na 2010 rok

1.12.2009 r. Minister Środowiska ustalił stawki opłaty za działalność polegającą na poszukiwaniu złóż kopalin dla poszczególnych grup kopalin za kilometr kwadratowy. Opłaty dla wód podziemnych uznanych za kopaliny w przypadku wód leczniczych i solanki wyniosą - 544,40 zł, a w przypadku wód termalnych – 217,76 zł. Stawka opłaty za działalność polegającą na rozpoznawaniu złóż kopalin oraz łącznie na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin dla poszczególnych grup kopalin za kilometr kwadratowy wynosi w przypadku wód podziemnych uznanych za kopaliny: dla wód leczniczych i solanek – 871,02 zł, dla wód termalnych – 544,40 zł.

 

 

Top