Dr M. Schlegel-Zawadzka

Dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Członek Zarządu Międzynarodowej Unii Towarzystw Żywnościowych


    Jej Królewska
Wysokość Księżniczka Macha Chakri Sirindhorn


Przed obradami


Sala obrad


Wykłady


Wyróżnienie uczonej z Polski

Miło  nam  poinformować,   że  Pani  dr  hab.  Małgorzata  Schlegel-Zawadzka,  członek Rady  Naukowej  Programu
„Woda  dla  zdrowia” 
wygrała  wybory   na  Członka  Zarządu   Międzynarodowej  Unii   Towarzystw   Żywieniowych na okres czteroletniej kadencji 2009-2014.

Wybory odbyły się w czasie Światowego Kongresu Unii w stolicy Tajlandii Bangkoku, który odbył się w dniach 4 – 9 października 2009 r. Reprezentowanych było na nim 76 krajów członkowskich i kilkanaście organizacji regionalnych, łącznie ze 107 państw. Uczestniczyło w nim ponad 4500 uczonych i praktyków ze wszystkich kontynentów. Międzynarodowa Unia Towarzystw Żywieniowych działa od 1948 r. i ma wpływ na politykę żywnościową na całym świecie, opiniuje badania naukowe dla Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Dr hab. M. Schlegel-Zawadzka jest kierownikiem Zakładu Żywienia Człowieka Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest specjalistką w zakresie dietetyki, zachowań żywieniowych, biopierwiastków i ich udziału w zapobieganiu chorób. Karierę naukową rozpoczęła od studiów farmaceutycznych na Akademii Medycznej w Krakowie. Od wielu lat jest członkiem Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk, która delegowała ją jako reprezentanta Polski do Międzynarodowej Unii Towarzystw Żywnościowych. Zarząd Unii składa się z 12 osób. Jest w nim trzech reprezentantów z Europy, w tym z Polski, Austrii i Hiszpanii.

Poprzednio  w  Unii  Polskę  reprezentował  i  pełnił funkcję  Wiceprezydenta  w latach 1993-1997  wybitny  uczony prof. dr hab. Stanisław Berger, który następnie otrzymał godność Członka Honorowego Unii.

Kongres Międzynarodowej Unii Towarzystw Żywieniowych w Bangkoku był już 19 światowym Kongresem tej organizacji. Gospodarze z Tajlandii dołożyli wszelkich starań, by odbył się on na najwyższym poziomie organizacyjnym i merytorycznym, a patronat nad Kongresem objęła Jej Królewska Wysokość Księżniczka Macha Chakri Sirindhorn.

Na Kongresie wygłoszono w kilku sesjach tematycznych kilkaset referatów i doniesień naukowych. Zwrócono w nich szczególną uwagę na bezpieczeństwo żywności, problem coraz częstszego występowania otyłości oraz przewlekłych chorób takich jak: cukrzyca, choroby serca, układu krwionośnego itp.,zapobieganie chorobom nowotworowym, a także na problemy odżywiania kobiet planujących ciąże oraz w czasie ciąży i odpowiedniej podaży mikroelementów potrzebnych do rozwoju mózgu dziecka.

Jak stwierdził w swojej wypowiedzi na kongresie Prezydent Unii prof. Ricardo Uauy – pomimo światowego kryzysu nie może zabraknąć potrzebującym żywności, a sprawa właściwego ilościowo i jakościowo pożywienia musi być sprawą pierwszoplanową dla władz i rządów wszystkich krajów, a Kongres wskazał drogi do realizacji tych celów.


Pani dr hab. Schlegel-Zawadzka

Szanowna Pani Doktor

Pragniemy Pani serdecznie pogratulować, wyboru na Członka Zarządu Międzynarodowej
Unii Towarzystw
Żywieniowych. Jesteśmy niezmiernie usatysfakcjonowani, że Członek Rady Naukowej naszego programu „Woda dla zdrowia” działającego w ramach Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza został wybrany do tak elitarnego zespołu naukowców mającego wpływ na kształtowanie polityki żywnościowej na całym świecie.

Liczymy bardzo na to, że Pani wiedza i doświadczenie służyć będzie w dalszym ciągu w prawidłowej edukacji konsumentów, jaką prowadzimy w ramach naszej działalności.

Życzymy Pani wielu dalszych sukcesów naukowych, dużo zdrowia i wytrwałości w przekazywaniu tak bogatej wiedzy, jaką ma Pani na temat prawidłowego żywienia, a w szczególności roli wody dla zdrowia człowieka i wspierać nas będzie w naszych działaniach.

W imieniu Zespołu programu „Woda dla zdrowia”

mgr Tadeusz Wojtaszek
Kierownik Programu
Członek Prezydium ZG PTMag


Publikacje Pani dr hab. Schlegel-Zawadzkiej na naszym portalu:
http://www.wodadlazdrowia.pl/pl/9079/0/Aqua_fons_vitae.html
http://www.wodadlazdrowia.pl/pl/9080/0/Jaka_wode_pic.html

 

Top