Wpływ trapii siarczanem magnezu

Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej

SEMINARIA Z MEDYCYNY PERINATALNEJ TOM XVI

REDAKCJA:
Ewa Gulczyńska

Link >>>

 

 


Wpływ terapii siarczanem magnezu w czasie ciąży na wybrane parametry struktury i funkcji błony erytrocytów oraz na przebieg okresu noworodkowego dzieci z bardzo małą urodzeniową masą ciała

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
1.1. Wprowadzenie
1.2. Siarczan magnezu w położnictwie
1.2.1. Siarczan magnezu jako lek tokolityczny
1.2.2. Siarczan magnezu a inne leki tokolityczne
1.2.3. Zastosowanie siarczanu magnezu w nadciśnieniu indukowanym ciążą
1.2.4. Prenatalna podaż siarczanu magnezu w neuroprotekcji płodu ....
1.2.5. Niedobory magnezu w czasie ciąży
1.3.    Magnez - jego znaczenie w przyrodzie
1.3.1. Występowanie magnezu w przyrodzie
1.3.2. Magnez w organizmie człowieka
1.3.3. Zapotrzebowanie organizmu ludzkiego na magnez
1.3.4. Stany niedoborowe magnezu
1.4.    Znaczenie magnezu w fizjologii i patologii okresu noworodkowego ..
1.4.1. Rola magnezu w okresie płodowym i noworodkowym
1.4.2. Magnez w przemianach biochemicznych płodu i noworodka
1.4.3. Magnez jako modulator procesów immunologicznych
1.4.4. Wpływ prenatalnej podaży siarczanu magnezu na przebieg okresu noworodkowego

2. CEL PRACY

3. MATERIAŁY I METODY
3.1. Oznaczenia biochemiczne
3.1.1. Materiał do badań biochemicznych
3.1.2. Metody biochemiczne
3.1.3. Wyniki oznaczeń biochemicznych
3.2.    Analiza klinicznych wyników leczenia
3.2.1. Materiał i metody
3.2.2. Charakterystyka analizowanych grup noworodków
3.2.3. Ocena stężeń magnezu w surowicy noworodków grupy kontrolnej i badanej
3.2.4. Metody statystyczne
3.2.5. Wpływ przedurodzeniowej podaży MgS04 na ośrodkowy układ nerwowy
3.2.6. Przedurodzeniowa terapia siarczanem magnezu a ryzyko zgonu w okresie noworodkowym
3.2.7. Wpływ matczynej terapii magnezem na czas hospitalizacji noworodków
3.2.8. Wpływ matczynej terapii siarczanem magnezu na częstość występowania ZZO
3.2.9. Wpływ matczynej terapii siarczanem magnezu na częstość występowania dysplazji oskrzelowo-płucnej
3.2.10. Wpływ siarczanu magnezu stosowanego prenatalnie na częstość występowania PDA
3.2.11. Martwicze zapalenie jelit - NEC

4. DYSKUSJA

5. WNIOSKI

PIŚMIENNICTWO

STRESZCZENIE

Top