Konferencja WODA BUTELKOWANA

 

KONFERENCJA NAUKOWO-PRASOWA pt.
”NATURALNA WODA BUTELKOWANA – CZY WIEMY O NIEJ WSZYSTKO ?”  


Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy”, zorganizowała w Warszawie w dniu 19.05.09. konferencję naukowo-prasową pod hasłem WODA NATURALNIE ZE ŹRÓDŁA, promująca picie dobrych jakościowo wód . Temat główny brzmiał Naturalna woda butelkowana –czy wiemy o niej wszystko?”.

Tematyka konferencji obejmowała kilka ważnych zagadnień ogólnospołecznych.

Zabierając głos dr Mieczysław Kucharski z KIG „Przemysł Rozlewniczy”- powiedział - Jak wykazują badania, Polacy nie rozróżniają w zasadzie w ogóle rodzajów wód – każda woda w butelce jest uważana potocznie za mineralną, a dla większości konsumentów głównym kryterium wyboru jest to, czy woda jest gazowana, czy nie. Wiedza Polaków na temat wody jest ogólna. Większość zdaje sobie sprawę z konieczności wypijania przynajmniej półtora litra wody dziennie, ale jeśli chodzi o szczegółowe informacje na temat naturalnej wody butelkowanej, to wiedza Polaków jest bardzo powierzchowna. Większość Polaków nie tylko nie rozróżnia rodzajów wód, ale również nie czyta etykiet, nie wie, jaka woda jest dla nich szczególnie polecana.

Doc. dr hab. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska z Rady Promocji Zdrowego Żywienia w Warszawie powiedziała - Ciało dorosłego człowieka w około 60% składa się z wody, podobnie jak planeta Ziemia, którą w około 65% pokrywają oceany (tylko 35% to stały ląd). U kobiet ilość wody jest nieco mniejsza niż u mężczyzn, ponieważ ciało kobiety zawiera więcej tkanki tłuszczowej. Woda występuje we wszystkich organach człowieka w bardzo zróżnicowanych proporcjach. Najwięcej jest jej we krwi - 83%,  w nerkach - 82,7% oraz w sercu i płucach - po 79%. Ale woda to również podstawowy budulec mózgu (74,5%). Nawet takie narządy jak kości zawierają wodę, która stanowi 22% ich masy. Najmniej wody w naszym organizmie zawiera tkanka tłuszczowa – tylko 10%

Dr n. farm. Teresa Latour reprezentująca Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny –powiedziła - Naturalne wody mineralne to wody wyróżniające się stabilnym i bardzo zróżnicowanym składem mineralnym mającym znaczenie dla procesów fizjologicznych przebiegających w organizmie człowieka i niekiedy regulującym niektóre procesy w sposób korzystny dla zdrowia. Wody mineralne mogą zawierać nawet do 70 różnego rodzaju składników, jednak praktyczne znaczenie ma właściwie tylko dziesięć, które należy uwzględnić przy doborze wody dla potrzeb własnego organizmu. Są to: magnez, wapń, wodorowęglany, chlorki, sód, siarczany, fluorki, jodki, żelazo i dwutlenek węgla

Naturalne wody źródlane to wody charakteryzujące się na ogół niską zawartością składników mineralnych, zwłaszcza tych pierwiastków i ich związków, które powinny być limitowane przez niektóre osoby w codziennej podaży.


Woda stołowa otrzymywana jest z mieszaniny wód o różnej mineralizacji. Wodą stołową jest również woda, do której dodaje się sole mineralne zawierające jeden lub więcej składników mających znaczenie fizjologiczne jak: sód, magnez, wapń, chlorki, siarczany, wodorowęglany.


W debacie wzięła udział Prezes Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Halina Osińska współtwórca wielu ogólnopolskich programów edukacyjnych i kampanii społecznych oraz organizator krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych poświęconych zagadnieniom teoretycznym i praktycznym w oświacie zdrowotnej i promocji zdrowia.

Konferencję podsumował Wojciech Rutkowski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy”.
Końcowym akcentem był krótki film z sondy ulicznej przeprowadzonej na terenie Warszawy, na temat znajomości wód mineralnych i picia wód wśród społeczeństwa, w różnych kategoriach wiekowych. Sondaż potwierdził bardzo małą znajomość tematu, co tym bardziej staje się koniecznością prowadzenia takiej kampanii na szeroką skalę.

 

 

 

Top