50-lecie

 
  50 LAT


50 lat Jurajskiej Spółdzielni Pracy

 

Dla Jurajskiej 2009 jest rokiem szczególnym, gdyż na ten rok przypada Jubileusz 50 lecia istnienia firmy.

Przez okres 50 lat firma Jurajska dynamicznie się rozwijała, przemieniając się z małego okręgowego przedsiębiorstwa w firmę ogólnopolską.  Jeszcze w połowie lat 80–tych produkty Jurajska były znane wyłącznie w byłym województwie częstochowskim, a obecnie dostępne są w sklepach całego kraju.

Początki Jurajskiej Spółdzielni Pracy sięgają 1959 roku, powstał wówczas w Myszkowie Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni (PZGS), powołany do realizacji zadań handlowych na rynku lokalnym. 

Ważnym momentem w historii Jurajskiej było odkrycie w drugiej połowie lat 70-tych, bogatych złóż wody mineralnej, o szczególnie pożądanym dla organizmu składzie. Ówczesne osoby zarządzające podjęły decyzję o budowie jednej z największych wytwórni wody w Polsce. W ciągu krótkiego czasu powstał zakład, a pierwsza butelka naturalnej wody mineralnej została wyprodukowana w 1984 roku. Z racji okresu, w którym powstało odkryte złoże wody mineralnej produkt nazwano „Jurajska”.

Przełomowym momentem dla przedsiębiorstwa był okres przemian społeczno-gospodarczych przypadających na lata 1989 – 1990 to w tym czasie na bazie likwidowanego zakładu, pracownicy poprzez wniesienie własnego funduszu udziałowego utworzyli samodzielną Spółdzielnię Pracy „Jurajska”, która funkcjonuje w tej formie do chwili obecnej. Usamodzielnienie zakładu było początkiem dynamicznego rozwoju infrastruktury techniczno – technologicznej, a produkty z logo Jurajska zdobywały coraz większe uznanie konsumentów.

Kolejne inwestycje zbliżały firmę do standardów światowych a ostatecznym potwierdzeniem tego procesu było otrzymanie w 2003 roku certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normami ISO 9001: 2001 oraz z wymaganiami HACCP. Świadczy to, że wysoka jakość dotyczy zarówno metod zarządzania, wyrobów jak i wszystkich czynności i działań składających się na projektowanie, produkcję, sprzedaż i dystrybucję produktów.

W 2003 Jurajska Spółdzielnia Pracy oddała do użytku nowoczesny kompleks magazynowo- logistyczny a w 2007 nowoczesny budynek biurowy.

Poprzez inwestycje w infrastrukturę oraz unowocześnianie linii produkcyjnych możliwe było zwiększenie sprzedaży produktów Jurajska w okresie 25 lat o 2631%. Dzięki wysiłkom całej załogi Spółdzielni Pracy naturalna woda mineralna Jurajska zajmuje 8 miejsce na rynku (za Nielsen: udziały ilościowe, woda butelkowana, Panel Handlu Detalicznego cała Polska, I-XII 2007). Warto nadmienić, że liczba funkcjonujących Marek na polskim rynku sięga 230.

Przez pół wieku wykorzystywaliśmy pojawiające się szanse społeczno – gospodarcze, budując firmę oraz markę Jurajska. Odważnie i śmiało podejmowane decyzje, dają nam silną pozycję rynkową oraz miejsce w pierwszej 10 największych producentów wód i napojów.

Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło nam drzwi do nowych możliwości, tym bardziej, że nasze produkty są konkurencyjne wobec produktów międzynarodowych. Jak  wskazuje badanie przeprowadzone w lipcu 2008 przez TNS OBOP, polscy konsumenci są dumni z marki Jurajska i pragną się nią chwalić za granicą kraju, uważają również markę Jurajska za wizytówkę Polski. Dzięki takiej postawie z optymizmem patrzymy w przyszłość.

 

Top