Uzdrowiska krajowe


UZDROWISKA KRAJOWE   Augustów
 Bochnia
   Busko Zdrój
   Ciechocinek
   Cieplice-Zdrój
   Czerniawa Zdrój
   Dąbki
   Długopole-Zdrój
   Duszniki-Zdrój
   Goczałkowice-Zdrój
   Gołdap
   Horyniec-Zdrój
   Inowrocław
   Iwonicz-Zdrój
   Jedlina-Zdrój
   Kamień Pomorski
   Kołobrzeg
   Konstancin Jeziorna
 Krakowskie Uzdrowiska
 Kraków - Swoszowice
 Krasnobród
   Krynica-Zdrój
 Krzeszowice
 Kudowa-Zdrój
 Latoszyn-Zdrój
 Lądek-Zdrój
 Muszyna
 Nałęczów
 Piwniczna-Zdrój
   Polanica- Zdrój
   Polańczyk
   Połczyn-Zdrój
   Przerzeczyn Zdrój
   Rabka-Zdrój
 Rymanów-Zdrój
 Solec-Zdrój
 Sopot
 Supraśl
 Swoszowice-Zdrój
 Szczawnica
 Szczawno- Zdrój
 Świeradów-Zdrój
 Świnoujście
 Ustka
 Ustroń
 Wapienne
 Wieliczka
 Wieniec- Zdrój
 Wysowa-Zdrój
 Żegiestów-Zdrój


 POLSKIE UZDROWISKA

Uzdrowiska to miejscowości, które posiadają odpowiednie warunki przyrodnicze, naturalne tworzywa lecznicze, zatwierdzone kierunki lecznicze oraz są odpowiednio przygotowane organizacyjnie do prowadzenia działalności leczniczej. Warunki, jakie musi spełniać dana miejscowość, aby mogła mieć nadany statut uzdrowiska, określa i zatwierdza Minister Zdrowia. Katalog prezentuje miejscowości posiadające status uzdrowiska oraz miejscowości, w których prowadzi się uzdrowiskową działalność  leczniczą.

Leczenie klimatyczne i zdrojowe, jak każde leczenie fizykoterapeutyczne polega na doprowadzeniu do ustroju różnych postaci energii, zwanych potocznie bodźcami. Żywy organizm odpowiada na bodźce pewnymi odczynami, tj. zmianami w przebiegu swoich procesów życiowych. Mechanizm oddziaływania na bodźce jest skomplikowany, a następstwa bywają wielostronne i wywołują reakcje we wszystkich narządach i układach. Ustrój ludzki stanowi jednolitą całość, w której wszystkie elementy składowe powiązane są ze sobą wzajemnie za pośrednictwem płynów ustrojowych i sieci układu nerwowego, zaś kierowniczą rolę nad całością spełniają wyższe ośrodki korowo-podkorowe . Żywy ustrój nieustannie podlega działaniu bodźców, płynących z otaczającego środowiska i reaguje na nie w sposób mniej lub bardziej widoczny.

W leczeniu zdrojowym niezmiernie ważną role odgrywają czynniki psychiczne: zmiana otoczenia, przerwa w pracy zawodowej, spokój, unormowany tryb życia, regularne posiłki,racjonalna dieta itp. oraz czynniki klimatyczne: stopień nasłonecznienia danej miejscowości, zawartość wilgoci w powietrzu, odpowiednie ciśnienie atmosferyczne ,rodzaj i stopień jonizacji powietrza, czystość powietrza, brak pyłu węglowego ,dymu, gazów trujących itd. Zmiana klimatu stanowi czasem energiczny bodziec, który powoduje w ustroju żywe odczyny. Praktykowana zmiana klimatu w celach leczniczych ma zapewnić choremu warunki, które by sprzyjały odzyskaniu zdrowia lub złagodzeniu objawów chorobowych. Takie zadania istotnie spełnia odpowiednio wybrane uzdrowisko.


Mapka uzdrowisk  wg. I. Ponikowskiej
Polska należy do krajów, które obdarzone zostały szczodrze przez naturę naturalnymi zasobami leczniczymi. Na terenie naszego kraju znajduje się kilkadziesiąt miejscowości uzdrowiskowych położonych w najpiękniejszych i bardzo atrakcyjnych rejonach górskich i podgórskich Karpat i Sudetów, na obrzeżach nizinnych nad środkowym brzegiem Wisły i wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Mają one doskonałe warunki klimatyczne, bogate złoża wód mineralnych, wód i gazów leczniczych oraz zasoby borowiny. W uzdrowiskach, obok kuracji balneoklimatycznej, kuracjusze mają szerokie możliwości uprawiania turystyki i sportów rekreacyjnych oraz korzystania z licznych rozrywek kulturalnych.Prowadzona na terenie uzdrowisk działalność lecznicza polega na wykorzystaniu w pierwszym rzędzie różnych czynników przyrodoleczniczych i obejmuje zarówno rehabilitację, leczenie, zapobieganie powstawaniu chorób.

Działanie i rodzaje klimatu.
Klimat może działać na człowieka pobudzająco lub kojąco. Do najłagodniejszych pod względem bodźcowym należą m i e j s c o w o ś c i n i z i n n e, dobrze zalesione. Temperatura i wilgotność powietrza są tu bardziej jednostajne, a ruchliwość powietrza znacznie mniejsza niż w górach lub nad morzem. Klimat ten sprzyja ludziom o zbyt słabej lub zbyt gwałtownej reakcji organizmu, a więc ludziom słabszym, z objawami zwyrodnienia mięśnia sercowego, ze stwardnieniem tętnic i rozedmą płuc, chorym z nadczynnością tarczycy, z nerwicami różnych typów, ludziom wyczerpanym, dzieciom wątłym i po chorobach wyniszczających itp.
M i e j s c o w o ś c i p o d g ó r s k i e i i ś r e d n i o g ó r s k i e odznaczają się klimatem niej lub więcej pobudzającym , w zależności od warunków miejscowych. Większe znaczenie aniżeli wysokość nad poziomem morza ma położenie – na stoku północnym lub południowym, w dolinie osłoniętej lub otwartej , w pobliżu szczytu lub z dala. Klimat ten wpływa wzmacniająco na układ nerwowy. Leczy się w nim większość różnorodnych chorób przewlekłych.
M i e j s c o w o ś c i g ó r s k i e odznaczają się klimatem ostro bodźcowym. Nie mamy co prawda w Polsce zdrojowisk położonych powyżej 800m n.p.m., ale niektóre zdrojowiska niżej leżące mają cechy tego klimatu (np. Duszniki, Żegiestów, Świeradów).
M i e j s c o w o ś c i n a d m o r s k i e . Na 500 – kilometrowym pasie wybrzeża bałtyckiego mamy łańcuch kąpielisk morskich o różnych właściwościach zapobiegawczych i leczniczych. W miejscowościach nadmorskich osłoniętych od wiatru i słońca gęstwiną lasu i z dala od plaży powstają warunki klimatyczne podobne do nizinno-leśnych, o łagodnym działaniu. Klimat morski wywiera krzepiący i uzdrawiający wpływ u osób skłonnych do nieżytów dróg oddechowych, u rekonwalescentów po wyniszczających chorobach, u wyczerpanych fizycznie i psychicznie, u dzieci o słabej odczynowości ustroju ,ze skazą wysiękową, z chorobami uczuleniowymi, z zaburzeniami czynnościowymi układu pokarmowego i układu krążenia itp.

Wysokość niektórych uzdrowisk nad poziomem morza

Nizinne
0 - 200m n.p.m.
Podgórskie
200 - 300m n.p.m.
Średniogórskie
300 - 500m n.p.m
Górskie
500 - 800m n.p.m.
  -Kołobrzeg    220 - Przerzeczyn . 345 - Cieplice Śl.    540 - Czerniawa
   -Wieniec    240 - Horynie    400 - Długopole    540 - Jedlina
   -Połczyn    250 - Swoszowice    400 - Piwniczna    540 - Rabka
   35 -Ciechocinek    265 - Goczałkowice    400 - Polanica    590 - Krynica
   90 -Inowrocław    270 - Krzeszowice    400 - Iwonicz    600 - Duszniki
   180 -Busko Zdrój    300 - Jastrzębie    400 - Ustroń Śl    600 – Świeradów
   200 -Nałęczów    300 - Solec    400 - Kudowa  
       400 - Rymanów  
       415 - Szczawno  
       450 - Lądek  
       500 - Szczawnica  
       500 - Żegiestów  

Top