Pochód Mikołajów


Patroni Medialni
 SPONSORZY

 

 


 Zdjęcia z poprzednich pochodów:
I Pochód 100 Mikołajów >>>
II Pochód 100 Mikołajów >>>

III Pochód 100 Mikołajów>>>


IV Krakowski Pochód 100 Mikołajów ulicami Krakowa

 5 grudzień 2008 r.

     

Imprezę otwiera dyrektorka Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego
mgr Marta Niebielska.

Uczestników powitała  pani inspektor Joanna Jarosz z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Prawdziwy Święty  Mikołaj
z przybocznym orszakiem.

     
Nagrody w konkursie
na najładniejszy strój.

Nagród było wiele. 
Sponsorzy dopisali.


Nawet Święci Mikołaje
obdarowywali się prezentami.

 
     

Pomocnicy Św. Mikołaja gotowi
do wymarszu.

Pełna mobilizacja do promocji
wód mineralnych.

Mikołajki z koszami ciasteczek upieczonymi przez uczniów szkoły.

Mikołaje wyruszają sprzed
Szkoły na pl. J. Matejki 11.

Coraz więcej tych Mikołajów.

Bardzo też dużo dziennikarzy
i fotoreporterów.

     

Pochód Mikołajów wyrusza
na ulice Krakowa.

 

Na czele pochodu prawdziwy
Święty Mikołaj i orkiestra SULIKO.

 

Mikołaje sławią najlepsze polskie
wody mineralne.

 
     

Mikołaje przed pomnikiem Grunwaldzkim.

Pochód maszeruje również
pod hasłami swojej Szkoły.

Mikołaje wkraczają
do Śródmieścia.
     
 Pochód liczy już
ponad 150 Mikołajów...
... i końca nie widać... Wszędzie pełno Mikołajów 
     
  Niosą pełne kosze darów 
I przygrywa im orkiestra Mikołajów SULIKO
 Mikołaje wkraczają na Planty
     

Pochód wraz ze Św. Mikołajem prowadzą : dyrektorka Szkoły mgr Marta Niebielska, dyrektor Agencji AMBAR Tadeusz Wojtaszek oraz redaktorzy Leszek Mazan i Mieczysław Czuma.

Do pochodu przyłączają się liczni krakowianie i turyści, którzy podziwiają krakowskich Mikołajów.
Był z nami również generał Mieczysław Bieniek.

Nad bezpieczeństwem uczestników pochodu czuwała Policja i Straż Miejska dzięki czemu bez przeszkód mogliśmy maszerować ulicami Krakowa. Mikołaje dziękują im za to!

     
 Pochód doszedł przed Uniwersytet Jagielloński.  

Przed pomnikiem Mikołaja Kopernika złożono kwiaty.


Uczestnicy pochodu czekają przed krakowskim Magistratem na
Mikołaja z Finlandii
.

 

Szpaler krakowskich Mikołajów na powitanie fińskiego Mikołaja.

 

A Mikołaj z Rovaniemii zamiast saniami przyjechał rowerem.

Powitał gościa krakowski Generalny Mikołaj i wprowadził przed Magistrat.

     

Przybyły z Finlandii Mikołaj pozdrowił licznie zgromadzonych
krakowian i turystów
.

Nasz Święty Mikołaj powitał gościa
i bacznie go zlustrował.

 

Oficjalnie w imieniu władz Stołeczno Królewskiego Miasta Krakowa powitała fińskiego Mikołaja pani wiceprezydent Elżbieta Lęcznarowicz.

Swojego rodaka powitał także ambasador Finlandii w Polsce pan Vesa Himanen. 

 

Gościa obdarowano wodą mineralną "Piwniczanka", o której potem powiedział nam, że bardzo mu smakowała.

Mikołaj z Rovaniemii otrzymał także od pani dyrektor Marty Niebielskiej  ciastka wypieczone przesz uczniów Szkoły Przemysłu Spożywczego.

   

Pochód Mikołajów zmierza pokłonić się Mikołajowi Wierzynkowi.

Przed Wierzynkiem powitano Mikołajów pysznym ciasteczkami.

Na estradzie koncertował już nasz przyjaciel Olek Mikołaj Kobyliński "Makino".

 

Czołówka Mikołajów na estradzie na Krakowskim Rynku Głównym red. Leszek Mikołaj Mazan, Marta Niebielska, Święty Mikołaj i red. Mieczysław Mikołaj Czuma.

 Imprezę, która jest organizowana z okazji "Święta Szkoły" otwiera dyrektorka Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego mgr Marta Niebielska.

Na estradzie są z nami: wiceprezydent Krakowa pani Elżbieta Lęcznarowicz, Archibrezbiter Bazyliki Mariackiej ks. infułat Bolesław Fidelus i Szef Targów Bożonarodzeniowych Roman Gawrysiak

     
 Mikołaje opanowały estradę.

A estrada jest ogromna.

Imprezę rozpoczyna Chór Szkolny.

     

Szew programu "Woda dla zdrowia" Tadeusz Wojtaszek przekazuje wodę mineralną wychowanką Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP.

Wodę mineralną przekazano też dla fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko". Wodę zawiozły do Radwanowic Mikołaje z firmy AMBAR.

Za otrzymane dary podziekowała siostra mgr Krystyna Czyżykowska dyrektor Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Krakowie.

 

Uczniowie Zespołu Szkól Przemysłu Spożywczego upiekli piękną (całkowicie jadalną) szopkę Bożonarodzeniową .

Szopkę ogląda ks. infułat Bronisław Fidelus. Szopka umieszczona będzie w Bazylice Mariackiej.

Będzie wpisana do księgi osobliwość. Ocena szopki w obecności pani Bogumiły Smok nauczycielki cukierników.

     
Mikołaje wyspinali się po 239 schodkach do strażaka pełniącego dyżur na Wieży Mariackiej by uraczyć go najlepszymi polskimi wodami mineralnymi.

 

Po raz pierwszy w historii woda mineralna znalazła się na tak wysoko postawionym stanowisku pracy. Wieża Mariacka liczy 81 metrów.

Z wysokości 54 metrów od przeszło sześciuset lat przez cała dobę co godzina trębacz gra hejnał na cztery strony świata. Tym razem
towarzyszyli mu nasi Mikołaje.

   
 Imprezę na Rynku Głownym zakończył szkolny zespół muzyczny
 A na estradzie koncertował jeszcze
Olek Mikołaj Kobyliński "Makino"
 Do zobaczenia znów za rok na Rynku Głównym w Krakowie!

 

Top