Hydrologia - fakty


HYDROLOGIA
Fakty
Woda - sprawa polska
Ciekawy artykuł >>>
   
Źródło: Tygodnik Powszechny, 28.09.2008 r.

BRUDNE RZEKI, BRUDNE STUDNIE

Mimo, że oczyszczalni ścieków przybywa, jakość wód w Polsce nadal jest zła. Główne przyczyny to wpływ rolnictwa i nieskanalizowanych miejscowości. W 2005 roku w województwach świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim wód o bardzo dobrej jakości nie było wcale, wód o dobrej jakości, czyli II klasy czystości – było mniej niż 2%, o zadowalającej jakości (III klasa) – 54%. Reszta to wody o niezadowalającej lub złej jakości. 75% wody dostarczanej przez największe ujęcia dla potrzeb gospodarki komunalnej nie spełnia warunków sanitarnych. Główną przyczyną jest zawartość związków biogennych oraz zasolenie. Około 70% polskich studni gospodarczych i około 30% wodociągów wiejskich zaopatrywanych z ujęć podziemnych zawiera wodę o złej jakości. Powodem tego jest niedopuszczalne stężenie azotanów.


                                                  WODOCHŁONNE ROLNICTWO

 

W Polsce najwięcej wody – aż 69% - zużywane jest na cele rolnicze, na cele przemysłowe – 28%, natomiast gospodarstwa domowe potrzebują 8%. Wartości zależne są między innymi od stopnia rozwoju gospodarki oraz strefy klimatycznej. W Afryce rolnictwo korzysta z 88% dostępnej wody, przemysł z 5%, gospodarstwa domowe zużywają 7%. W Ameryce Północnej: 49%, 42% i 9%.


SIŁA RZEK

W Polsce zasoby hydroenergetyczne szacuje się na 13,7 TWh rocznie. 45,3% z tej liczby przypada na Wisłę, 43,6% na dorzecza Wisły i Odry, 9,8% na Odrę i 1,8% na rzeki Pomorza. W tej chwili wykorzystywanych jest 12% zasobów hydroenergetycznych, co daje 7,3% mocy generowanej przez krajowy system energetyczny. Największa elektrownia wodna w Polsce pracuje na Odrze Południowej we Wrocławiu – jej łączna moc wynosi 1,6 MW.


Top