Expo 2008


Expo 2008


Szczegółowe informacje
na oficjalnej stronie
Expo Zaragoza 2008

oraz na stronie
Poland Expo 2008

Expo 2008 - Saragossa

Międzynarodowe Biuro Wystaw (Bureau International des Expositions, BIE) w Paryżu w dniu 14 grudnia 2004 r. zdecydowało, że Międzynarodowa Wystawa w roku 2008, odbędzie się w Hiszpanii, w Saragossie, w dniach 14 czerwca – 14 września.

Organizatorzy zaproponowali, aby temat przewodni Wystawy brzmiał:

„Woda, a zrównoważony rozwój” („Water and Sustainable Development”).

Głównym celem jest próba przedstawienia relacji między wodą, a człowiekiem.

Dając uczestniczącym krajom możliwość wyboru sposobu wyrażenia idei przewodniej, Organizator EXPO 2008 zaproponował cztery podtematy, do których nawiązuje myśl programowa wystąpień poszczególnych krajów. Są to:

Woda, jako unikatowe bogactwo” – niezastąpione bogactwo wpływające na poziom i jakość życia, wymagające ponadnarodowego porozumienia oraz zjednoczenia wysiłków w planach ekologicznych, ekonomicznych, politycznych i społecznych.
Woda dla życia” – rola, jaką woda odgrywa w życiu każdego człowieka, obejmując jego potrzeby, zdrowie i żywienie.
Wodne pejzaże” – dogłębne spojrzenie na wodę, jako architekta naturalnych krajobrazów, ukazującego strukturę, funkcję oraz dynamikę natury.
Woda, jako element łączący ludzi” – prezentacja nowych kulturowych, społecznych i ekonomicznych form relacji pomiędzy ludźmi z różnych stron świata dzielącymi te same baseny wodne.

Kluczowe elementy tematu przewodniego:

Woda - fundament życia. Życie jest zależne od wody. Woda jest fundamentem życia i kluczowym elementem rozwoju i rozprzestrzeniania się gatunków na Ziemi. Biosfera oraz człowiek funkcjonują i rozwijają się ponad powierzchnią wód na Ziemi. Ludzkość przystosowuje warunki naturalne do swoich potrzeb, w tym celu: zmienia biegi rzek, wycina lasy, wznosi osiedla nad brzegami rzek, jezior i mórz.

Woda - wielkie wyzwanie XXI wieku. Rozwój technologiczny w XX wieku stworzył iluzję, że dobrobyt na Ziemi będzie zapewniony poprzez dominację nad siłami natury. Jednak wraz z wielkimi osiągnięciami, pojawiły się wielkie społeczne i ekologiczne zagrożenia, wynikające z nieodpowiedzialnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz nierównego dostępu do dóbr. Na początku XXI wieku ludzkość staje w obliczu poważnych problemów ekologicznych, w tym kryzysu związanego z zasobami słodkiej wody.

Woda - fundamentalne prawo wszystkich. W obecnych czasach dostępność wody pitnej stała się problemem nie tylko krajów rozwijających się czy przyszłych pokoleń, ale nas wszystkich. Organizowane są liczne spotkania i konferencje związane z tematyką „wody”, a na szczycie w Johanesburgu Nelson Mandela stwierdził: „Woda stanowi problem”. Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła lata 2005-2015 „Międzynarodową Dekadą Działań. Woda dla życia”. Główny sekretariat tego programu ma siedzibę właśnie w Saragossie.

Woda - przedmiot konfliktów, ale także źródło inwencji twórczej i współpracy. Woda stanowi strategiczny czynnik dla życia, rozwoju, dobrobytu oraz pokoju na świecie. Globalne zagrożenie dostępności wody pitnej znacząco się zwiększyło i dotyczy niemal wszystkich obszarów na Ziemi. Aby rozwiązać ten problem niezbędne jest ustanowienie nowych porozumień, które wymagają nowatorskich rozwiązań prawnych, społecznych oraz technicznych. Problem nie leży, bowiem w niedoborze wody, a w prawidłowym i sprawiedliwym gospodarowaniu nią. Kwestie związane z wykorzystaniem tego cennego zasobu powinny być przedmiotem współpracy i kooperacji, a nie konfliktu.

 

Polska na Expo 2008

Hasło przewodnie prezentacji Polski na Expo 2008 w Saragossie to

„Dbaj i twórz”

Zgodnie z ideą ekspozycja ma pokazać polską kreatywność i otwartość oraz przywiązanie do tradycji. Autorzy zaprojektowali pawilon w formie tężni solankowej. Jego ściany tworzą splecione gałęzie tarniny, po których spływa woda. W związku z tym, że konstrukcja tężni jest w tamtej części świata raczej nieznana, wzbudza ogromne zainteresowanie, ale i ochłodę oraz orzeźwienie. Jak czytamy – solanka pochodzi z warzelni w Dębowcu na Śląsku Cieszyńskim. Jako że Polska zajmuje czołową pozycję w Europie w budowaniu luksusowych łodzi, tak więc wewnątrz pawilonu dominują opływowe formy, przypominające kształtem i kolorystyką kadłuby i ożaglowanie nowoczesnych jachtów. W pawilonie można również obejrzeć krótki multimedialny spektakl fabularny, opowiadający o najpiękniejszych miejscach Polski związanych z wodą. 

Top