Wody ze studni

 
 Przeróżne studnie

 

Studnie, żurawie i uliczne zdroje

Studnie od wieków były nieodłącznym elementem życia człowieka w miejscach, gdzie dostęp do naturalnych źródeł wody był ograniczony, a czasem wręcz niemożliwy.

Najstarsza studnia w Polsce z XI znajduje się na dziedzińcu klasztoru benedyktynów w Mogilnie.

Studnia to sztuczne ujęcie wody, otworem wykonanym w ziemi do poziomu wodonośnego. Może to być otwór wykopany lub wiercony rożną techniką. Studnie dzieli się na: płytkie do 30 m oraz na głębokie. Stały pobór wody ze studni ułatwiają urządzenia do jej czerpania takie jak żuraw, kołowrót, pompa.

Ciekawy opis studni znajduje się w Kronice Szkoły Podstawowej w Wachu  na Kurpiach, którą spisał w latach 1966 -1984 r. ówczesny dyrektor Szkoły Józef Siwik. Ukazana jest w nim technika budowy płytkiej studni cembrowanej.

Innego rodzaju studnie, które służą jako uliczne zdroje mieszkańcom miasta spotkać można np. w Krakowie. Są to głębinowe ujęcia wody, która czerpana jest z wapieni powstałych w okresie górnej jury inaczej zwanym oxfordem, czyli przed 160 – 135 milionami lat. Górna powierzchnia warstwy wodonośnej znajduje się na głębokości 54 – 68 metrów pod grubą warstwą izolacyjną iłów. Ujęcia głębinowe, którymi wypływa woda w krakowskich studniach artezyjskich, sięgają od 80 do 100 metrów. Woda ze złoża ma około 10 tysięcy lat, a więc jej wiek sięga schyłku epoki lodowcowej. W tych odległych czasach nie było mowy o skażeniach antropogenicznych, czyli spowodowanych przez człowieka. Artykuł o krakowskich zdrojach można przeczytać na następnej stronie>>>

Zachęcamy naszych czytelników do nadsyłania zdjęć i opisów studni do zamieszczenia na tym portalu. Każdy list premiowany będzie wodą mineralną.

 

                        


           


                        

 

 

 

Top