2015-04-01     Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta     Nie pragnie, kto wody pić nie chce - G. Knapski

 

 Zawartość znaczących dla zdrowia
składników mineralnych w mg/litr
Kationy
 wapniowy Ca2+.............................161
 magnezowy Mg2+...........................15
  sodowy Na+...................................56
Aniony
wodorowęglanowy HCO3-..............625 siarczanowy SO42-...........................51 chlorkowy Cl-.................................28

Suma składników min
eralnych.......972


Naturalna woda mineralna marki MINERAL ZDRÓJ w butelkach o pojemności 0,5 L

      Gazowana                             Lekko gazowana                               Niegazowana

                             Naturalna woda mineralna marki MINERAL ZDRÓJ w butelkach o pojemności 1,5 L


   Gazowana                                            Lekko gazowana                                  Niegazowana

                          

                                                                  

 

Ilość odsłon:
  Przewodnicząca RN: Prof. dr hab. Alferda Graczyk, Redakcja: dr Małgorzata Pieniak, Monika Wojtaszek, Piotr Rudzki, Maciej Baster
Administracja:
PTMag Telefony do redakcji: 12 285-47-76,12 285-18-73, e-mail: listy@wodadlazdrowia.pl, redakcja@wodadlazdrowia.pl