Wydarzenia

 WYDARZENIA

 

Wydarzenia godne odnotowania

Tu odnotowywać będziemy wszystkie ważniejsze wydarzenia związane z naszą działalnością i tym wszystkim, co w ramach Programu „Woda dla zdrowia” się działo. Będą tu zamieszczane sprawozdania z wszelkiego rodzaju imprez promujących dobrą wodę, nowe pomysły i przedsięwzięcia zmierzające do zwiększenia podaży tego drogocennego płynu i jego uszlachetniania, a także opisywać będziemy osiągnięcia techniczne i naukowe dotyczące wszelkiego rodzaju wód do picia i użytku w gospodarstwach domowych i przemyśle spożywczym.

 

Top