Aktualności


AKTUALNOŚCI

   Rok 2004
   Rok 2005
   Rok 2006
   Rok 2007
   Rok 2008
   Rok 2009
   Rok 2010
 Rok 2011
 Rok 2012
 Rok 2013
 Rok 2014
 Rok 2015
 Rok 2016

 

 

 


Co nowego o wodzie


Na stronach tych zamieszczać będziemy bieżące informacje o uregulowaniach prawnych i innych przepisach oraz zasadach dotyczących wody zarówno tej do picia jak też do celów gospodarczych. Informować będziemy o projektach nowych aktów prawnych poddanych pod konsultacje społeczne, dzięki czemu każdy będzie mógł się wypowiedzieć i wnieść do nich swoje uwagi. Starać sie będziemy odpowiadać na zapytania naszych czytelników w sprawach dotyczących przepisów dotyczących wody lub kierować je do kompetentnych instytucji.

 

Top