Józef Dietl

Józef Dietl
Grobowiec Rodziny Dietlów
ma cmentarzu Rakowickim
w Krakowie


Prof. Józef Dietl – ojciec współczesnej balneologii


Józef Dietl urodził się  24  stycznia  1804 roku w  Podbużu  koło  Sambora,  a  zmarł  w  Krakowie  18 stycznia 1878 r.  Był synem urzędnika austriackiego i szlachcianki Anny z Kulczyckich.

Lekarz, polityk, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako rektor UJ popierał jego autonomię, swobodę władz uczelni w obsadzaniu katedr, utworzenie samorządu uniwersyteckiego i stowarzyszeń studenckich. Usunięty został z tej funkcji przez rząd austriacki za żądanie wprowadzenia j. polskiego jako języka wykładowego. Od 1861 był posłem na sejm galicyjski i  zabiegał o autonomię Galicji. Był prezydentem Krakowa w latach 1866- 1874.

Położył znaczące zasługi dla rozwoju Krakowa to m.in.: budowa wodociągów i kanalizacji, przebudowa Sukiennic, regulacja Wisły, chronił też zabytki i dbał o miejską kasę.

Studiował filozofię we Lwowie, ukończył medycynę w Wiedniu. Tu założył szpital dla ubogich. Zajmował się balneologią, pulmonologią, nefrologią i reumatologią, teorią choroby i patologią kliniczną. Był lekarzem, badaczem, autorem prac naukowych, reformatorem szkolnictwa medycznego. Kierował kliniką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opublikował prace o gośćcu stawowym, zapaleniu płuc, zaburzeniach mózgowych i oponowych, pierwszy opisał objawy ruchomej nerki.

Był przeciwnikiem puszczania krwi. Jako lekarz zajmował się anatomią patologiczną i medycyną wewnętrzną; autor Uwag nad zdrojowiskami krajowymi i przełożonej na kilka języków pracy O leczeniu zapalenia płuc bez upustu krwi. Rozpowszechnił w Galicji używanie słuchawki lekarskiej. Wymyślił też, że osoby mające różne dolegliwości powinny być leczone w oddzielnych pomieszczeniach, bo w tamtych czasach chorzy z różnymi chorobami byli w tych samych pomieszczeniach i zarażali się nawzajem.

Był pionierem balneologii w Polsce; opracował pierwszą w Polsce klasyfikację polskich wód leczniczych; przyczynił się do rozbudowy Krynicy i popularyzacji uzdrowisk: Szczawnicy, Iwonicza, Żegiestowa, Rabki i Swoszowic. Dlatego tak ogromnie dużo zawdzięczają mu uzdrowiska.


Top