Wielka Pieniawa


 MINERALNA WODA LECZNICZA
WIELKA PIENIAWA
Posiada
Świadectwo Jakości  Instytutu Leków w Warszawie


Zawartość znaczących dla zdrowia
składników mineralnych
w mg/l

Kationy:
wapniowy Ca2+...............................221
magnezowy Mg2+............................22,9
sodowy Na+....................................63,5
potasowy K+...................................38

Aniony:

wodorowęglanowy HCO3-..............979
siarczanowy SO42-.........................29,3
chlorkowy Cl-................................3,06
fluorkowy F-.................................0,31

Suma składników stałych.........1380
Zarząd Firmy:
Zespoł Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
ul. Zdrojowa 39
57-320 Polanica Zdrój
Wielka Pieniawa
Mineralna woda lecznicza

"Wielka Pieniawa" to woda wydobywana od 1904 roku w Uzdrowisku Polanica-Zdrój. Charakteryzuje się stałą i stabliną zawartością pierwiastków chemicznych w tym: wapnia, magnezu, żelaza, sodu, potasu, litu, chloru, cynku, miedzi, krzemu, arsenu oraz innych pierwiastków śladowych, których często brakuje w codziennym pożywieniu, a są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Woda lecznicza "Wielka Pieniawa" doskonale uzupełnia niedobór minerałów, których brak może spowodować zmniejszenie odporności organizmu i większe prawdopodobieństwo zachorowań

Ponadto codzienne stresy powodują zmęczenie psychiczne i podwyższony stan drażliwości. Niepowodzenia życiowe a wraz z nimi zwiększone dawki tytoniu i alkoholu mogą doprowadzić do powstania schorzeń cywilizacyjnych jak nerwice narządowe, choroby wrzodowe żołądka i dwunastnicy zapalenie jelita grubego, zaburzenia czynności dróg żółciowych, układu krwionośnego, schorzenia trzustki itp.

Wieloletnie obserwacje potwierdziły, że schorzeniom tym można zapobiegać lub leczyć z dobrym efektem stosując kurację pitną wodą leczniczą "Wielka Pieniawa".

"Wielka Pieniawa" to propozycja Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich skierowana do osób pragnących stosować hydroterapię nie tylko podczas zabiegów sanatoryjnych w Uzdrowisku, ale również po ich zakończeniu - już w swoim domu.


Opakowanie wody:

- butelki szklane 0,33 L, jednorazowe
- butelki PET 1,5L
- karton 5,0L (worek w kartonie)


Opinie ekspertów:

Lecznicze wody mineralne doskonale wspomagają leczenie wielu chorób i dolegliwości zdrowotnych   Czytaj>>>

 

 

Top