wody lecznicze

WODY LECZNICZE
o ogólnej mineralizacji
zazwyczaj powyżej 4000 mg/l
  


 Franciszek
 Jan
 Józef
 Słotwinka
   Wielka Pieniawa
 Zuber
 Henryk

 

Butelkowane wody lecznicze  

Wody lecznicze są to wody, które posiadają specyficzne właściwości farmakodynamiczne. Spowodowane jest to przeważnie dużą zwartością niektórych składników mineralnych lub zawartością tzw. składników swoistych albo też odpowiednią ich proporcją. Z pośród wielu rodzajów wód uznanych za lecznicze tylko nieliczne są pakowane do butelek lub innych pojemników w celu sprzedaży w handlu. Wiąże się to przede wszystkim z małą wydajnością źródeł, z których są pozyskiwane. Pakowane są do ciemnych butelek szklannych lub platikowychtypu PET o pojemności od 500 ml do 1,5 L, oraz opakowań kartonowych o pojemności 5 L.

Wody lecznicze mają różną mineralizację ale najczęściej butelkowane są te, które zawierają ponad 4.000 mg składników mineralnych, a nawet do 24.000 mg/l w wodach typu Zuber.

Wody lecznicze przynoszą ulgę w wielu chorobach. W zależności od zwartości składników mineralnych i ich wzajemnych proporcji poprawiają metabolizm, łagodzą dolegliwości żołądkowe, pomagają też leczyć nerki oraz walczyć z cukrzycą. Mają one silne działanie farmakodynamiczne, dlatego mogą być stosowane tylko według wskazań lekarskich.

Pamiętać należy że wody lecznicze działają tak jak lekarstwo i nie można ich przedawkować, bo mogą zaszkodzić.

Dlatego wody lecznicze
nie nadają się do gaszenia pragnienia.
 


Aktualizacja - wrzesień 2011 r.

 Ważna uwaga ! 

W ostatnim czasie – na przestrzeni lat 2010 -2011 ukazały się nowe przepisy dotyczące kwalifikacji wód butelkowanych. Polegają one na tym, że teraz nazwa „woda mineralna” nie zależy od poziomu zawartości składników mineralnych w wodzie – dotychczas wynosił on minimum 1000 mg składników mineralnych w 1 litrze wody – a teraz nazwa ta może być stosowana do wszystkich wód wydobywanych spod ziemi, czyli z „pokładów mineralnych” niezależnie od stopnia ich mineralizacji. Dlatego aby świadomie wybierać dla siebie, dla swojego zdrowia wodę do picia trzeba zwracać uwagę na stopień jej mineralizacji i zawartość poszczególnych składników mineralnych. Sprawy te omawiamy w szeregu artykułów wyjaśniających te zmiany, które ukazują się od początku 2011 r.
Czytając wcześniejsze artykuły na ten temat trzeba uwzględnić te zmiany lub traktować je jako
wiadomości historyczne. Krytycznie też trzeba podejść do artykułów prasowych, których autorzy nie zdążyli jeszcze zapoznać się z omawianymi zmianami.

Na początek zachęcamy do zapoznania się z artykułem „Rewolucja w wodach mineralnych” który wyjaśnia również powody tych zmian.

Redakcja Portalu „Woda dla zdrowia”.

 

Top