Wody niskozmineralizowane

WODY O NISKIEJ MINERALIZCJI
o ogólnej mineralizacji
od 50 do 500 mg/l

 Aqua East
 Aqua Żywiec
 Arctic Plus
 Barburka
 Bewa 5 Plus
 Bogaczowianka
 Bystrzanka
   Cyranka
 Dębianka
 Dobrawa
 Dolina Baryczy
 Galicya
 Gerber
 Gorczańska Krynica
 Górska Natura
 Grodziska
 Hetmańska
 Iłżanka
 Jastrzębie Zdrój
 Jaworowy Zdrój
 Jordanka Zdrój
 Jura Skałka
 Kapellanka
 Kasztelańska
   Kudowianka
 Kropla Beskidu
 Krynica Zdrój
   Kropla Sudetów
 Krynica Górska
 Krynka
 Kryształ
 Leśny Zdrój
 Lord
 Małopolanka
 Mama i Ja
 Mazowiecka
 Nata
 Nestle  Aquarel
 Odrodzenia
 Polonea
 Primavera
 Rymanów Zdrój
 Słowianka Zdrój
   Staropolanka Zdrój*
 Szydłowianka
   Tola
 Unikat
 Vitalinea
 Voda Naturalna
 Wirenka
 Wojcieszowianka
 Wysowianka Zdrój
 Zamecka
   Złoty Potok
 Żywiec Perła
   Żywiec Zdrój *
 Żywiec Zdrój Cięcina
 Żywiec Zdrój Jeleśnia
 Żywiec Zdrój Niebieska
 Żywiecki Kryształ

Naturalne wody mineralne - niskozmineralizowane i wody źródlane, po otrzymaniu pozytywnej opini Instytutu Matki i Dziecka mogą służyć do przygotowywania posiłków dla niemowląt. Na naszej liście będą to wody oznaczone znaczkiem IMiDz.


* Wody źródlane
opisane są kursywą


Naturalne wody mineralne - o niskiej mineralizacji

Wody o niskiej mineralizacji (niskozmineralizowane) są to wody wydobywane spod ziemi, o pierwotnej czystości, nieskażone bakteriologicznie i nieposiadające zanieczyszczeń chemicznych, o ogólnej mineralizacji od 50 do 500 mg składników mineralnych na litr. Ponadto w przepisach występują jeszcze wody „bardzo nisko zmineralizowane” o mineralizacji poniżej 50 mg/l. Wody takie jak dotychczas nie występują na Polskim rynku.

Wody niskominealizowane mogą być zakwalifikowane jako "Naturalne wody mineralne - niskozmineralizowane" lub jako "Wody źródlane". Kwalifikacja ta zależeć będzie od stabilności źródła, z jakiego wydobywana jest woda oraz od jej przeznaczenia i wielkości opakowania. Woda o stabilnym składzie chemicznym, rozlewana do mniejszych opakowań od 200 ml do 2 litrów, a więc do opakowań przeznaczonych do jednorazowego użytku, będzie  nosiła raczej nazwę "naturalna woda mineralna - niskozmineralizowana", natomiast woda rozlewana do większych opakowań, od 5 do 19 litrów (tzw. galonów) będzie raczej oznakowana jako "woda źródlana". Cześć producentów dotychczasowych wód źródlanych w małych opakowaniach zapewne zechce pozostać przy tej nazwie ze względu na to, że ta nazwa mocno utrwalił się już na rynku. Woda źródlana, również ta z butelki, kupiona w sklepie, lub też z większej butli dostarczonej do domu czy też biura jest synonimem czystej wody.

Trzeba tu zaznaczyć, że woda źródlana w potocznym zrozumieniu tego określenia, jest to woda wydobywająca się z naturalnego źródła, które według pojęć hydrogeologicznych jest samoczynnym, naturalnym, skoncentrowanym wypływem wody podziemnej na powierzchni terenu. Dla celów produkcji przemysłowej wykonuje się głębokie odwierty, tak aby czerpać wodę z podziemnych warstw wodonośnych. Jeżeli woda ta, jest odpowiedniej jakości, rozlewana jest do butelek oraz do większych butli, a nawet opakowań kartonowych.

Pojęcie woda źródlana” zostało po raz pierwszy wprowadzone do polskich przepisów dotyczących produkcji i handlu rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 lipca 1997 r. Według tego rozporządzenia naturalną wodą źródlaną jest woda niskozmineralizowana, pochodząca ze złoża podziemnego o udokumentowanych zasobach, pierwotnie czysta, której skład chemiczny i właściwości mogą podlegać niewielkim wahaniom uwarunkowanym geologicznie, a woda do jej produkcji może być wydobywana kilkoma ujęciami ze złoża podziemnego. Podobne określenie zostało zapisane również w najnowszym rozporządzeniu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych.

Niewątpliwą wartością "naturalnych wód mineralnych - niskozmineralizowanych" i "wód źródlanych" jest to, że pochodząc z podziemnych warstw wodonośnych, dobrze izolowanych od czynników zewnętrznych zachowując swą pierwotną czystość i są pozbawione zanieczyszczeń chemicznych oraz mikroorganizmów szkodliwych dla zdrowia pochodzących ze środowiska zewnętrznego.

Wody źródlane są bardzo przydatne w gospodarstwie domowym do przyrządzania posiłków i napojów nie zmieniając ich smaku i dobrze rozpuszczając zawarte w stosowanych surowcach składniki odżywcze.

Naturalne wody mineralne niskozmineralizowane i wody źródlane, ze względu na bardzo niską zawartość składników mineralnych są bardzo przydatne do przygotowywania posiłków dla niemowląt, które nie mają jeszcze odpowiednio ukształtowanych organów wewnętrznych w tym układu trawiennego i nerek by mogły przyjmować składniki mineralne, które powinny w tym wieku otrzymywać tylko z mlekiem matki. Wody, do przygotowania posiłków dla niemowląt powinny posiadać pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka.

Wody źródlane, które są obecnie dostępne w handlu w rozmaitych opakowaniach i pojemnościach stały się jednym z najpopularniejszych towarów w sklepach spożywczych. Wynika to z przekonania, że jednak pomimo stosowania różnych procesów uzdatniania wody w wodociągach nie są jeszcze najlepszej jakości.

Aktualizacja - wrzesień 2011 r.


 Ważna uwaga ! 

Na przestrzeni lat 2010-2011 ukazały się nowe przepisy dotyczące kwalifikacji wód butelkowanych. Polegają one na tym, że teraz nazwa „woda mineralna” nie zależy od poziomu zawartości składników mineralnych w wodzie – dotychczas wynosił on minimum 1000 mg składników mineralnych w 1 litrze wody – a teraz nazwa ta może być stosowana do wszystkich wód wydobywanych spod ziemi, czyli z „pokładów mineralnych” niezależnie od stopnia ich mineralizacji. Dlatego aby świadomie wybierać dla siebie, dla swojego zdrowia wodę do picia trzeba zwracać uwagę na stopień jej mineralizacji i zawartość poszczególnych składników mineralnych. Sprawy te omawiamy w szeregu artykułów wyjaśniających te zmiany, które ukazują się od początku 2011 r.
Czytając wcześniejsze artykuły na ten temat trzeba uwzględnić te zmiany lub traktować je jako
wiadomości historyczne. Krytycznie też trzeba podejść do artykułów prasowych, których autorzy nie zdążyli jeszcze zapoznać się z omawianymi zmianami.

Na początek zachęcamy do zapoznania się z artykułem „Rewolucja w wodach mineralnych” który wyjaśnia również powody tych zmian.

Redakcja Portalu „Woda dla zdrowia”.


 

Top