Woda codziennego życia

WODA
CODZIENNEGO ŻYCIA
 

   Woda życia
   Dlaczego pijemy     
   To ile jej jest ?

Nie ma życia bez wody

Woda niezbędna jest do prawidłowego przebiegu wszystkich procesów życiowych w organizmie człowieka. Bierze udział w procesie wchłaniania pożywienia z jelit i w odżywianiu komórek. Podczas trawienia pokarmy doprowadzane są do stanu umożliwiającego rozpuszczenie ich w wodzie. Rozłożone na drobne cząstki zdolne są przeniknąć przez ścianki jelit, dostając się do krwi i płynu śródkomórkowego, a stamtąd do komórek. Woda jest również w organizmie przenośnikiem i regulatorem ciepła, pochłania jego nadwyżki i wydala je w czasie parowania poprzez powierzchnię skóry i drogami oddechowymi.

Zapotrzebowanie na nią jest na drugim miejscu po zapotrzebowaniu na powie­trze. Niedostateczna podaż wody doprowadza do szybkiego odwodnienia organizmu. Niedobór wody wynoszący około 10% masy ciała powoduje niewydolność fizyczną i psychiczną, a utrata 20% wody może doprowadzić do śmierci.  Dorosły człowiek jest w stanie przeżyć bez jedzenia ponad miesiąc, lecz bez wody zaledwie kilka dni.
Ponieważ ustrój człowieka nie może magazynować większej ilości wody, istnie­je konieczność stałego jej uzupełniania.
Więcej na ten temat przeczytać można na kolejnych podstronach naszego portalu.

 

Top