Perła Swoszowic

  

Polecana
przez ekspertów programu
WODA DLA ZDROWIA
jako woda
profilaktyczno-zdrowotna


Zawartość znaczących dla zdrowia składników mineralnych w mg/l

Kationy:
wapniowy
Ca++.................... 651,3
magnezowy
Mg++......................18,2
sodowy
Na+   .................... 46,7
      
Aniony:
wodorowęglanowy
HCO3- ................ 187,9
siarczanowy SO42- ................1425,0
chlorkowy
Cl-  .....................115,2

Suma składników mineralnych:
2465,0 mg/l


DYSTRYBUCJA:
Firma ALDO
32-080 Zabierzów 
ul.Rodziny Poganów 7
tel. 12 257-93-60
e-mail: aldo@ambar.pl

Naturalna woda mineralna Perła Swoszowic wydobywana jest na obszarze górniczym obejmującym znane Uzdrowisko Swoszowice, o bogatej ponad 500 letniej tradycji, które obecnie wchodzi w skład obszaru miejskiego miasta Krakowa. W przeszłości na tych terenach istniały największe w Europie kopalnie siarki, które w XIX wieku uległy likwidacji i zalane zostały wodą. Woda ze Swoszowic o dużej zwartości siarczanów i siarkowodoru służy od kilku już wieków celom leczniczym w uzdrowisku i wykorzystywana jest dozabiegów balneologicznych. W uzdrowisku leczy się z doskonałym skutkiem choroby reumatyczne i pourazowe narządu ruchu. 
W 1991 roku na posesji przy ul. Kąpielowej 4 wywiercona została studnia, z której woda przeznaczona miała być do produkcji napojów. Na głębokości 30 m pod warstwą iłów i piaskowca natrafiono jednak na wodę mineralną o dużej mineralizacji. Rozpoczęto zatem rozlewanie tu wody mineralnej pierwotnie pod nazwą Podgórzanka, a potem Perła Swoszowic.
Skład mineralny wody Perła Swoszowic różni się znacznie od większości wód wydobywanych w naszym kraju. Charakteryzuje się dużą zawartością siarczanów (1425 mg/l), wapnia (651 mg/l). Wody siarczkowe z dużą zawartością kationów wapniowych są szczególnie przydatne w profilaktyce i leczeniu cukrzycy.  

Wody siarczkowe w obecności kationu wapniowego obniżają poziom cukru we krwi i moczu i wpływają korzystnie na aktywność insuliny. Picie takich wód wywiera pewien wpływ na czynność wydzielniczą trzustki w sensie wzmożenia tej czynności i powoduje mniejsze zapotrzebowanie na insulinę egzogenną, ponieważ wzrasta działanie insulinyendogennej. Stwierdza się przy tym lepszą tolerancję na węglowodanany. Krzywe cukrowe w czasie takiej kuracji wyraźnie obniżają się.
Również zawartość magnezu w wodzie mineralnej wpływa na zahamowanie glikogenolizy i poziom cukru w surowicy krwi obniża się, a procesy syntezy glikogenu w wątrobie ulegają wzmożeniu. Zmniejsza się ilość dobowa moczu, co jest raczej niezwykłe bowiem przy piciu wód siarkowych u osób zdrowych wywołują wzmożoną diurezę. Spadek poziomu cukru we krwi po stosowaniu wód siarczkowych wynosi średnio od 20 do 30% i utrzymuje się 4 do 5 godzin. 
Tego typu wody wywierają też korzystne działanie w stanach zapalnych dróg moczowych i chronicznych nieżytach jelit. Są również chętnie pite przez osoby chorujące na stwardnienie rozsiane (SM), gdyż przynoszą im ulgę w ich dolegliwościach. Woda mineralna Perła Swoszowic posiadając odpowiednią ilość siarczanów i wapnia doskonale nadaje się do stosowania jej w profilaktyce przeciwcukrzycowej i wspomagania leczenia cukrzycy. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że po systematycznym stosowaniu jej w ciągu kilku miesięcy obniża poziom cukru we krwi i moczu nawet o połowę. Niezależnie od tego woda Perła Swoszowic może być stosowana jako woda mineralna codziennego użytku dostarczająca organizmowi niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składników mineralnych.


Ze względu na niewielkie zasoby tej wody, nie ma jej w powszechnej sprzedaży w handlu. Jest dostępna w sklepie internetowym: www.sklepaldo.ambar.pl oraz na zmówienie telefoniczne:  tel. 12 285-15-06 lub 12 257-93-60. Można ją też zakupić w sklepie ALDO-AMBAR mieszczącym się w Zabierzowie k/ Krakowa, na ul. Rodziny Poganów 7.

 
Top