Aktualności

Światowy dzień wody
Marzec 21, 2018

Światowy dzień wody

W dniu 22 marca obchodzimy corocznie Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez Zgromadzenie ogólne ONZ w 1992 roku. Cieszy fakt że coraz więcej ludzi z uprzemysłowionych regionów świata zaczyna uświadamiać sobie potrzebę dbania o ten skarb. Piętnuje się niegospodarność jej zasobami, oraz degradację środowisk wodnych. Do niedawna nie do pomyślenia było upublicznienie raportów dotyczących różnorakich skażeń wód dokonanych przez wiodące w skali ogólnoświatowej koncerny. Obecnie bez ogródek podaje się do publicznej wiadomości doniesienia ze wszystkich kontynentów, o wszystkich nieprawidłowych działaniach naruszających ten arcyważny system. Analitycy grzmią na alarm w kwestii tzw. śladu wodnego – jest to nowe określenie,  które mówi o ilości wody jaka została zużyta do wytworzenia danego produktu np. pół kilograma bawełny to 15 tysięcy litrów zużytej wody, Przy produkcji jednego samochodu zużywa się 379 000 litrów wody.
- Do wyprodukowania bochenka chleba trzeba zużyć 462 litry wody.
- Aby ''wyhodować'' szklankę soku pomarańczowego, potrzeba 50 szklanek wody.
- Do wyprodukowania 2,2 kg wołowiny potrzeba 9500 litrów wody.
- Wyprodukowanie 1 kg papieru wymaga ok. 250 litrów wody.
- Do wyprodukowania 1 litra piwa potrzeba 8 litrów wody.
- Wyprodukowanie 1 kg stali wymaga ok. 300 l wody.
- Wyprodukowanie 1 kg nawozów azotowych - 600 l wody.
- Rafinacja 1 tony ropy naftowej - 15 000 l wody.
- Do wyprodukowania 1 kg ziaren pszenicy potrzeba 1000 litrów wody, a ryżu - prawie 3 razy więcej.

Trzeba to sobie uzmysłowić i bardzo mądrze gospodarować 2,5 procentami wody słodkiej i mniej niż jednym procentem nadającej się do picia .Nie możemy również pozwolić na wymieranie z winy człowieka fauny i flory żyjącej w środowisku wodnym. Zatrute morza , jeziora , rzeki , trujące ryby ? Jesteśmy za to odpowiedzialni. Gorzko......... nie mniej jednak cieszmy się jeszcze absolutnie pięknymi pejzażami jakie woda potrafi wyczarować.
Zadbajmy o Nią.

Top